Στη δημοσιότητα το υπόμνημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας προς τον υπουργό Παιδείας

Το υπόμνημα που κατέθεσε στο υπουργείο Παιδείας ενόψει του σχεδίου Αθηνά στην τριτονάθμια εκπαίδευση, έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Η Διοικούσα Επιτροπή στο υπομνημά της παρουσιάζει τους στόχους και τα σχέδια ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα με ανακοίνωσή της σημειώνει πως στη συνάντηση με τον υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο την περασμένη Κυριακή επιβεβαιώθηκε η καλή πορεία του ιδρύματος σε θέματα εκπαιδευτικά, ερευνητικά, διοικητικά κ.α Ακόμη στην ίδια ανακοίνωση η Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί το δήμο Αγρινίου για το ψήφισμα που εξέδωσε πρόσφατα σημειώνοντας πως προσβλέπει στη συνεργασία όλων των φορεών.

Αναλυτικά το υπόμνημα:
To Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στο Αγρίνιο, είναι το νεώτερο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 με τον Ν. 3794 (ΦΕΚ Α 156/4.9.2009).
Το Πανεπιστήμιο έχει τέσσερα τμήματα εκπαίδευσης και έρευνας, εκ των οποίων τα τρία είναι ενεργά:
•Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
•Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
•Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
• Τμήμα Μάρκετιγκ Αγροτικών Προϊόντων (ανενεργό)
τα οποία λειτουργούσαν μέχρι την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ως τμήματα της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα το Αγρίνιο. Η Σχολή είχε ιδρυθεί το 1998 με το Π.Δ. 96/1998 (ΦΕΚ Α 85).

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου μέσω των τριών τμημάτων του, με στελέχη ενεργά στην εκπαίδευση και την έρευνα. Η στόχευση των παρόντων τμημάτων στη διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, στη διοίκηση επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών υποδεικνύει την κατεύθυνση του Πανεπιστημίου στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, σε νέες τεχνολογίες με θέληση για σύνδεση με την κοινωνία και την παραγωγή και με σεβασμό στο περιβάλλον, με έμφαση στις δραστηριότητες και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Δυτικής Ελλάδας και της χώρας γενικότερα.
Το όραμά μας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας είναι ο ηγετικός του ρόλος στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στις επιστημονικές περιοχές των δραστηριοτήτων του. Μέχρι σήμερα, τα τμήματά του έχουν συνεισφέρει σημαντικά σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος μας για το Πανεπιστήμιο είναι να δημιουργήσει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα επιτύχει πρόσθετη ανάπτυξη των σημερινών του δραστηριοτήτων καθώς και ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία με σκοπό την ανάπτυξη της Περιφέρειας και της χώρας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Οι προκλήσεις αυτές για ανάπτυξη και ευημερία στο δυναμικό και αναδυόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δεν απαιτούν μόνο βασική μόρφωση για τους αποφοίτους μας αλλά και τη δυνατότητα να δημιουργούν, να παράγουν και να λαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην επίτευξη στόχων.

ΣΤΟΧΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ
Οι στόχοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας είναι οι ακόλουθοι:
1.Αριστεία στην εκπαίδευση (διεθνής αναγνώριση)
2.Αριστεία στην έρευνα (διεθνής αναγνώριση)
3.Σύνδεση με την κοινωνία και την παραγωγή
4.Καινοτομία
5. Υψηλή εξωτερική χρηματοδότηση

Στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων αυτών, η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εσωτερική διαβούλευση, στοχεύει την παρακάτω οργάνωση σχολών και τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των Τμημάτων του ιδρύματος:
1. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος & Αγροτικής Μηχανικής, με ένταξη του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
2. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, με ένταξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων καθώς και του Τμήματος Μάρκετιγκ Αγροτικών Προϊόντων
3. Σχολή Επιστημών και Πολιτισμού, με ένταξη του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια των Νόμων 4009/2011 και 4076/2012, τα υπάρχοντα Τμήματα αλλά και οι προτεινόμενες Σχολές του ιδρύματος επιτυγχάνουν τρεις εξαιρετικά σημαντικούς στόχους:
1. Παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου σε επιστημονικές περιοχές που δεν θεραπεύονται από άλλα ιδρύματα, όχι μόνον στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στις όμορες περιφέρειες Πελοποννήσου, Ιονίου και Ηπείρου
2. Σύνδεση με την τοπική κοινωνία και οικονομία, καθώς η Αιτωλοακαρνανία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ιονίου και Ηπείρου είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους (ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας έχει τους πλουσιότερους φυσικούς πόρους στη χώρα), σε επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με πλούσιο εύρος προϊόντων και σημαντικές εξαγωγές, και σε πολιτισμική κληρονομία, λαμβάνοντας υπόψη τους αναξιοποίητους και άγνωστους στο ευρύ κοινό πολιτισμικούς θησαυρούς της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και τα γνωστά σημεία της Δυτικής Ελλάδας , όπως η Αρχαία Ολυμπία, της Ηπείρου, όπως η Δωδώνη, αλλά και των Ιονίων Νήσων.
3. Παροχή εκπαίδευσης Μεταπτυχιακού επιπέδου μέσω ΜΔΕ τα οποία εστιάζουν στην επιχειρηματικότητα και στην υποστήριξη της οικονομίας (τοπικής ή μη), συμπεριλαμβανομένου προγράμματος ΜΔΕ που στοχεύει σε εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας (μετά από δική τους εκδήλωση ενδιαφέροντος).

Η μονάδικότητα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας προκύπτει από (α) τα επιστημονικά τους αντικείμενα και κατευθύνσεις, (β) την χωροθέτησή τους στην πλουσιότερη περιοχή της χώρας ως προς φυσικούς πόρους (κυρίως υδάτινους) και σε μία από τις πλουσιότερες περιοχές σε δραστηριότητα σχετικά με τον πρωτογενή τομέα, και (γ) την χωροθέτησή τους σε μια εξαιρετικά πλούσια περιοχή σε πολιτισμική κληρονομιά και στην περιφέρεια της πιο γνωστής παγκόσμια περιοχής αρχαιότητας (Ολυμπία). Αξιοσημείωτο είναι ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην διαδικασία έξυπνης εξειδίκευσης (smart specialization) που έχει ξεκινήσει για την σχεδίαση της ανάπτυξής της και της χρηματοδότησης δράσεων στο επερχόμενο πλαίσιο 2014-2020, έχει προσδιορίσει 5 αρχικές περιοχές ενδιαφέροντος, οι 4 από τις οποίες είναι ευθέως αντίστοιχες των δραστηριοτήτων των τριών τμημάτων μας. Οι περιοχές αυτές που έχει προσδιορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι:
i.Αγρο-διατροφή και τρόφιμα,
ii.Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη,
iii.Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Τουρισμός μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και
iv.Νέα Οικονομία – Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα.

Ο προσδιορισμός αυτών των θεματικών περιοχών σε συνδυασμό με την μοναδικότητα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Περιφέρειας υποδηλώνει την ορθή επιστημονική κατεύθυνση και χωροθέτηση των Τμημάτων του ιδρύματός μας και την δυναμική ανάπτυξης των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων με σημαντική σύνδεση και επιρροή στην περιφερειακή οικονομία και ανάπτυξη. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας αποτελεί σαφώς ένα σημαντικό και δυναμικό αναπτυξιακό βραχίονα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Προς πρόσθετη τεκμηρίωση της μοναδικότητας των Τμημάτων μας, σημειώνουμε ότι σχετικά Τμήματα ΑΕΙ στην Ελλάδα υπάρχουν ως εξής:
1. Τμήματα Περιβάλλοντος: τρία ακόμη σχετικά τμήματα, ένα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ένα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ένα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2. Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων: δεν υπάρχει άλλο σχετικό τμήμα στην Ελλάδα
3. Τμήματα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών: ένα ακόμη σχετικό τμήμα, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας ήδη έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής, κυρίως μετά την αυτονόμησή του, καθώς υπήρχε σημαντική υστέρηση της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα μέχρι το 2009. Σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία 2 έτη είναι τα παρακάτω:
1.Συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε έργα και προτάσεις χρηματοδότησης
2.Συνεργασία με τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου για την ανάπτυξη ΜΔΕ για στελέχη επιχειρήσεων (εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πρόσφατα)
3.Ένταξη δράσης ενίσχυσης ερευνητικών υποδομών (ΕΣΠΑ – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
4.Ένταξη δράσης μηχανογράφησης ιδρύματος (Ψηφιακή Σύγκλιση)
5.Επαναδιάθεση έκτασης παλαιού αεροδρομίου Αγρινίου στο Πανεπιστήμιο για τους χώρους του 3
6.Έγκριση ΣΔΙΤ για κατασκευή δύο (2) κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στους χώρους του αεροδρομίου
7. Σχέδιο ΠΔ για ΝΠΙΔ έρευνας, ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4009/2011)
8.Εκδηλώσεις και συνέδρια

Οι άμεσες προοπτικές και οι άμεσοι στόχοι του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν:
1.Την ολοκλήρωση του αναπτυσσόμενου Εργαστηρίου Ανίχνευσης Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων για παροχή υπηρεσιών σε κρατικές υπηρεσίες και στον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται ότι το εργαστήριο είναι μοναδικό στη χώρα και ολοκληρώνεται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2.Την ανέγερση 2 κτιρίων στην πανεπιστημιούπολη στο παλαιό αεροδρόμιο Αγρινίου, μέσω του εγκεκριμένου ΣΔΙΤ
3.Την ενίσχυση της Επιτροπής Ερευνών για την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων
4.Την ενίσχυση της σύνδεσης με τις επιχειρήσεις και την αύξηση της συμμετοχής του ίδιου του Πανεπιστημίου στην επιχειρηματικότητα της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα
5.Την ενίσχυση της συνέργειας με τα ιδρύματα της Περιφέρειας (ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά ινστιτούτα)

Τα αποτελέσματα και οι άμεσες προοπτικές που αναφέρονται αποτελούν την ισχυρή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ιδρύματος σε βάθος χρόνου και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, με την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών στις στοχευόμενες σχολές του, όπως προπτυχιακό πρόγραμμα τεχνολογίας τροφίμων και πρόγραμμα αγροτικής μηχανικής, καθώς και σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων διεπιστημονικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων για την χρήση νέων τεχνολογιών στην ανάδειξη και διαχείριση του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας και στην εκπαίδευση, επιπρόσθετα στην διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος.