Οι προτάσεις του Πανεπιστήμιο Πστρών για τα τμήματα του Αγρινίου

Απορρίπτει κατηγορηματικά το αίτημα του τμήματος ΔΠΦΠ για ένταξη στην Πολυτεχνική Σχολή

Στη δημοσιότητα ήρθε η πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών για το “Αθηνά” Συγκεκριμένα το ίδρυμα της Πάτρας για τα τμήματα του Αγρινίου προτείνει :
-Ένταξη του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Αγρινίου στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ). Υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο Τμήμα έχει 9 μέλη ΔΕΠ, στην πλειονότητα Ιστορικούς, Φιλολόγους και Αρχαιολόγους και η τρέχουσα ακαδημαϊκή του σύνθεση ανταποκρίνεται περισσότερο στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και σε αντίστοιχα τμήματα με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία ή/και Αρχαιολογία ή/και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς». Τονίζεται ότι η δημιουργία ενός παρεμφερούς τμήματος υπήρξε πάγιο αίτημα του ΠΠ, αφού προ ετών έχει υποβληθεί τεκμηριωμένη πρόταση στο Υπουργείο, με έγκριση της Συγκλήτου.

-την Ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος – αντί για την ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως προτείνεται από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ – και εγκατάσταση της έδρας της Σχολής στο Αγρίνιο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία (Κριτήριο 4.10), την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας (Κριτήριο 5) και την καλλιέργεια νέων επιστημονικών πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας (Κριτήριο 8). Εφόσον η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας είναι κατά κύριο λόγο αγροτική και το ΠΠ δεν διαθέτει τμήματα με αντικείμενο τη γεωπονία, την αγροτοβιομηχανία και τα αγροτικά προϊόντα, το Συμβούλιο του Ιδρύματος θεωρεί χρήσιμο να λειτουργήσει μια Σχολή με αυτόν τον προσανατολισμό, η οποία να έχει έδρα το Αγρίνιο.

-Ένταξη στην προτεινόμενη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Αγρινίου. Με την προοπτική δημιουργίας μιας Σχολής με σαφή προσανατολισμό το φυσικό περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη, το Συμβούλιο του Ιδρύματος θεωρεί ότι το υπάρχον Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων δεν πρέπει να μεταφερθεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΠΠ, όπως έχει προταθεί από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, αλλά να αποτελέσει Τμήμα της νέας Σχολής.

Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει εκφράσει την επιθυμία να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του ΠΠ επικαλούμενο κυρίως την πενταετή διάρκεια των σπουδών του. Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΠ, εξετάζοντας τη φύση, το Πρόγραμμα Σπουδών και τη στελέχωση του Τμήματος αυτού, απέρριψαν κατηγορηματικά την προοπτική αυτή λόγω απουσίας συνάφειας όλων των όψεων του Τμήματος με τις Επιστήμες του Μηχανικού.

Επομένως η προτεινόμενη συγκρότηση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος (με έδρα το Αγρίνιο) είναι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα την Πάτρα) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο)