Και καλά, εγώ είμαι μπούλης, εσύ που κυβερνάς χάρις σε ένα μπούλη τι είσαι;