Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την αύξηση του Πραγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Κάνοντας λόγο για σταθερή διεκδίκηση πόρων μετά από σοβαρή προετοιμασία και για μια κατάκτηση σε δύσκολη οικονομική συγκυρία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με ανακοίνωσή της σχολιάζει την αύξηση του Πραγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, παρουσιάζοντας παράλληλα αναλυτικά στοιχεία.

Για την πλήρη ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παραθέτουμε τα στοιχεία του προγράμματός μας, τα οποία έχουν ως εξής:
Σκέλος Αρχικά Χρηματοδοτικά όρια Τελικά Χρηματοδοτικά όρια
Εθνικό ΠΔΕ 7.900.000,00 € 24.000.000, 00 €
Αύξηση Εθνικού Σκέλους (%) 203,80%

Σεπτέμβριος 2016: Σταθμίζοντας τις ανελαστικές χρηματοδοτικές ανάγκες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η Περιφέρεια αιτήθηκε αύξηση του ορίου χρηματοδότησης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ κατά το ποσό των 12.101.626,72 €.
Ως απάντηση πραγματοποιήθηκε αύξηση 3.000.000,00€ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα χρηματοδοτικά όρια του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Αρχές Δεκεμβρίου 2016 υποβάλλεται νέο αίτημα 2.000.000 ευρώ, θετική απάντηση.
28.12 και 29.12.2016 δύο νέα αιτήματα που ικανοποιούνται άμεσα.

Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία:
Αρχικό 7.10.2016 15.12.2016 28.12.2016 29.12.2016
Εθνικό ΠΔΕ 7.900.000,00 € 10.900.000,00 € 12.900.000,00 € 19.000.000,00 € 24.000.000,00 €
Αύξηση Εθνικού Σκέλους (%)
{Ως προς το αμέσως προγενέστερο εγκεκριμένο όριο} 37,97% 18,35% 47,29% 26,32%

Η έγκαιρη προετοιμασία, η ταχύτητα στην εκταμίευση σε συνδυασμό με την συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου και τα στελέχη του, έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Τέλος, παραθέτουμε πίνακα με την εξέλιξη του ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από το 2011 μέχρι σήμερα, ως προς το Εθνικό Σκέλος, σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό.
Όρια Χρηματοδότησης
Έτος Αρχικό Τελικό Αύξηση
2011 9.000.000,00 19.697.245,36 118,86%
2012 18.000.000,00 36.383.239,38 102,13%
2013 8.000.000,00 33.700.147,52 321,25%
2014 8.500.000,00 20.000.000,00 135,29%
2015 7.500.000,00 26.500.000,00 253,33%
2016 7.900.000,00 24.000.000,00 203,80%