Μίλτο, πες του Μιχάλη να περάσει απ” το δημαρχείο να του δείξω πως γίνεται το rotation

Μετρ του rotation στις αντιμισθίες των αντιδημάρχων του ο Παπαναστασίου