Νοσοκομεία: Θα αποσυνδεθούν, θα ενοποιηθούν ή θα μείνουν ως έχουν;

Και ενώ στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε διαβούλευση το σχέδιο για το νέο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων, ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει με βεβαιότητα ποιο θα είναι το μέλλον των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Θα ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο οργανισμό; Θα παραμείνουν ως έχουν; Ή θα αποσυνδεθούν διοικητικά;

Πριν ένα περίπου ένα χρόνο η 6ηΥΠΕ παρουσίασε ένα σχέδιο για την αναδιοργάνωση των δομών υγείας στην Αιτωλοακαρνανία, το οποίο πρότεινε η διασύνδεση των νοσοκομείων να προχωρώσει στο επόμενο στάδιο, αυτό της ενοποίησης των δύο νοσοκομείων σε ένα ενιαίο οργανισμό. Πρόταση που κινείται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση από το αίτημα των τοπικών κοινωνιών -κυρίως του Μεσολογγίου- που ζητούν την διοικητική αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων, αφού η εμπειρία της διασύνδεσης δεν φάνηκε να λύνει περισσότερα προβλήματα από όσα δημιουργεί. Σημειωτέον πως αυτή ήταν και η προεκλογική υπόσχεση της κυβέρνησης… Προ ημερών το Δ.Σ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Αγρινίου – Μεσολογγίου στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης έλαβε την απόφαση να προτείνει την αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που εξελίσσεται -επισήμως τουλάχιστον- δεν προκύπτει πως η 6η ΥΠΕ έχει πάρει πίσω την αρχική της πρόταση για ενοποίηση των δύο νοσοκομείων υπό ένα ενιαίο οργανισμό. Μολαταύτα πληροφορίες αναφέρουν πως η 6η ΥΠΕ πιθανόν να μετακινηθεί από την αρχική της πρόταση, προτείνοντας οπωσδήποτε τη διασύνδεση των δύο νοσοκομείων και ενδεχομένως τη ενοποίηση/συγχώνευση κάποιων τμημάτων ή και κλινικών.

Αν ωστόσο κοιτάξει κανείς τις προβλέψεις του σχεδίου που δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση -γιατί αυτή εξάλλου είναι η βάση συζήτησης- εκεί θα δει προβλέψεις που δεν παραπέμπουν σε αποσύνδεση νοσοκομείων… Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Νοσηλευτικές μονάδες που βρίσκονται στα όρια της ίδιας περιφερειακής ενότητας (νομού) μπορούν να ενοποιούνται ή να διασυνδέονται (με ΚΥΑ , μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ). Κατ’ εξαίρεση, με ΚΥΑ μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ, μπορούν να διασυνδέονται και ΝΜ όμορων νομών, σε περιπτώσεις που οι γεωγραφικές αποστάσεις το επιτρέπουν. Οι ενοποιημένες νοσηλευτικές μονάδες αποτελούν ενιαίο και αυτοτελές ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γενικό νοσοκομείο» ή «περιφερειακό γενικό νοσοκομείο» με γεωγραφικό προσδιορισμό που ακολουθεί. Έχουν ενιαία διοίκηση και ενιαίες διευθύνσεις/υπηρεσίες. Στον οργανισμό των νοσοκομείων αυτών, οι θέσεις του προσωπικού κατανέμονται μεταξύ των ενοποιημένων ΝΜ. Σε κάθε υπηρεσία, προβλέπεται και θέση αναπληρωτή προϊσταμένου/ης. Οι ΝΜ που διασυνδέονται έχουν κοινό συλλογικό όργανο διοίκησης, με ξεχωριστό οργανισμό και υπηρεσίες».

«Με το άρθρο αυτό» εκτιμά σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗ «επιχειρείται η κατάργηση της αυτόνομης λειτουργίας Νοσοκομείων εντός της κάθε Περιφέρειας. Θα υπάρξουν καταργήσεις Νοσοκομείων που θα λειτουργούν ως παραρτήματα (χωρίς αυτόνομο οργανισμό) άλλων Νοσοκομείων. Τα σημερινά διασυνδεόμενα Νοσοκομεία θα συρρικνωθούν περαιτέρω και θα μετατραπούν σε Κέντρα Υγείας. Επίσης θα υπάρξουν ενοποιήσεις μεγάλων Νοσοκομείων με Ενιαίο Οργανισμό και λειτουργία με προφανή κατάληξη την σταδιακή απορρόφησή τους στο Νοσοκομείο που θα επιλεγεί ως έδρα του Νομικού Προσώπου».

Το ερώτημα βέβαιως είναι συγκεκριμένο και δεν είναι άλλο από τι τελικά προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Υγείας. Πριν όμως από αυτό προκύπτει ένα ακόμη απλό ερώτημα που ακόμη δεν έχει απαντήθει από τους κυβερνητικούς παράγοντες: Ποιες είναι οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρες επί τους θέματος; Είναι μνημονιακή υποχρέωση η διασύνδεση των νοσοκομείων; Ναι ή όχι; Αν δεν είναι μνημονιακή δέσμευση η διασύνδεση δεν θα έπρεπε να υπήρχε κάποια πρόβλεψη στο σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα περί αποσυνδέσεων νοσοκομείων…;;;

Αναλυτικά η απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Αγρινίου – Μεσολογγίου:
Α. Προτάσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου:
1. για τη θέσπιση των κριτηρίων πιστοποίησης των Κέντρων αναφοράς / εμπειρογνωμοσύνης θα πρέπει, πέραν της εισήγησης του ΚΕΣΥ να προβλεφθούν και σχετικές εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων
2. αναφορικά με τη διασύνδεση ή ενοποίηση νοσηλευτικών μονάδων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας επικαιροποιημένος χάρτης υγείας με, όχι μόνο οικονομοτεχνικά αλλά και κοινωνικό-πολιτικό-γεωγραφικά κριτήρια
3. σχετικά με την πρόβλεψη της νέας υπηρεσίας επιστημόνων, τεχνολόγων και επαγγελματιών κλάδων υγείας θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα κριτήρια που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη λειτουργία της, όπως ο αριθμός των κλινών και συγκεκριμένα η προϋπόθεση νια την ύπαρξή της να είναι νοσοκομεία άνω των 300 κλινών
4. αυτοτελές τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής Θα πρέπει να προβλέπεται σε όλα τα νοσοκομεία ανεξαρτήτως του αριθμού των κλινών, ενώ τμήμα Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης θα πρέπει να προβλέπεται σε νοσοκομεία άνω των 200 κλινών. Επίσης, να προβλέπεται αυτοτελές τμήμα προμηθειών στα νοσοκομεία άνω των 200 κλινών
5. ο συντελεστής υπολογισμού των οργανικών θέσεων της ιατρικής υπηρεσίας θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 0,60 επί του αριθμού των οργανικών κλινών και της διοικητικής υπηρεσίας στο 0,45, ενώ αν πρέπει να συμπεριληφθούν και οι θέσεις που διατίθενται σε υπηρεσίες outsourcing αυτό θα πρέπει να αυξηθεί κατ” ελάχιστον στο 0,70 επί του αριθμού των οργανικών κλινών. Για την τεχνική υπηρεσία Θα πρέπει να παραμείνει στο προτεινόμενο 0,20.
Επίσης, να προβλεφθεί γραμματειακή υποστήριξη σε κάθε ιατρικό τμήμα με γνώσεις πληροφορικής και νέων τεχνολογιών
6. να συσταθεί υποχρεωτικά τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό σε νοσοκομεία κατ” ελάχιστον άνω των 100 κλινών
7. οι οργανικές κλίνες τμημάτων / κλινικών ή αυτοτελών / διατομεακών μονάδων να μη μπορούν να υπερβαίνουν τις 30
8. στις ειδικές μονάδες / εργαστήρια που υπάγονται στο βιοπαθολογικό τμήμα θα πρέπει με σαφήνεια να διατυπωθεί ότι προΐσταται ιατρός και μόνο σε περίπτωση που δεν υπηρετεί αυτός, θα προΐσταται άλλος επιστήμονας του κλάδου ΠΕ Βιοχημείας ή Κλινικής Χημείας ή Βιολογίας.

Τέλος, προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι ακόλουθες προτάσεις:
1. να καταργηθεί το χρονικό διάστημα των 10 ετών από λήψης ειδικότητας ως προϋπόθεση για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών
2. το πλαίσιο διάρθρωσης της υπηρεσιακής και διοικητικής δομής του Ακτινοδιαγνωστικού και Βιοπαθολογικού Τμήματος Θα πρέπει να αποτυπωθεί με σαφήνεια χωρίς οργανωτικά κενά
3.οι θέσεις των ειδικευομένων, έως ότου εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ειδικευόμενο για πλήρωσή τους, να είναι δυνατό να καταλαμβάνονται από ειδικευμένους με εργασιακή σχέση και υποχρεώσεις αντίστοιχες των ειδικευομένων.
Β. Πρόταση για τις νοσηλευτικές μονάδες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας:
Έχοντας υπόψη την υφιστάμενη κοινωνική, οικονομική και ανθρωπογεωγραφική κατάσταση του νομού Αιτωλοακαρνανίας και στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου χάρτη υγείας, προτείνεται η αυτονόμηση – ανεξαρτητοποίηση των δύο νοσηλευτικών μονάδων Αγρινίου – Μεσολογγίου και κατ” επέκταση η αποσύνδεσή τους.