«Μπρα ντε φερ» ΔΕΥΑ και Αποκεντρωμένης για την επέκταση του βιολογικού

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την απόφαση της ΔΕΥΑ Αγρινίου, αλλά αυτή πήρε ξανά την ίδια απόφαση!
Aν και πέντε περίπου μήνες πριν ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακύρωσε την απόφαση της ΔΕΥΑ Αγρινίου για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου της επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού του δήμου Αγρινίου, η ΔΕΥΑ Αγρινίου επανήλθε και με νεότερη (συμπληρωμένη) απόφασή της επαναδιατυπώνει τα όσα αποφάσισε και ακυρώθηκαν από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα η ΔΕΥΑ Αγρινίου αποφάσισε εκ νέου τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό της εταιρείας «ΜΤ Α.Τ.Ε.» και ανακυρήσσει προσωρινό μειοδότη την Κ/Ξ «Ν. Νικολόπουλος Α.Τ.Ε. –Μεσόγειος Α.Ε.». Επίσης η ΔΕΥΑ Αγρινίου στην ομόφωνη απόφασή της επαναδιατυπώνει τη διαπίστωσή της περί παρεμβολής της εταιρείας «Γ.Ε. ΚΩΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ» ως τρίτου στο διαγωνισμό, πράγμα που οδήγησε στον αποκλεισμό της «ΜΤ ΑΤΕ», επειδή είχε ήδη συνάψει -σύμφωνα πάντα με τη ΔΕΥΑ- συμφωνητικό υπεργολαβίας-εκχώρησης μέρους των εργασιών του έργου με την συγκεκριμένη εταιρεία. Εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση είναι ότι με τη νέα της απόφαση η ΔΕΥΑ Αγρινίου χαρακτηρίζει προσβλητικό τον χαρακτηρισμό του συντάκτη της ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πως δήθεν αντίκειται στους κανόνες της λογικής η απόφαση της ΔΕΥΑ. Σημειώνει μάλιστα με νόημα πως εάν δεν κατάλαβε τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της ΔΕΥΑ Αγρινίου θα έπρεπε ο συντάκτης της ακυρωτικής απόφασης υποχρεωτικά να έχει ζητήσει περεταίρω διευκρινίσεις πριν προβεί στον προσβλητικό χαρακτηρισμό…

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως και η ΔΕΥΑ Αγρινίου, μετά την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (τομεακό ΕΣΠΑ των Υπ. Υποδομών και Περιβάλλοντος), διαπιστώνει την μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη του διαγωνισμού, την οποία προσδιορίζει σε 18 μήνες και καταλογίζει την ευθύνη για αυτήν στην εταιρεία που αποκλείεται από τον διαγωνισμό και την εταιρεία που επιχείρησε να παρεμβληθεί ως τρίτος στον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση με την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού του Αγρινίου αναδεικνύει πολλές παθογένειες στο πλαίσιο των διαγωνισμών των δημοσίων έργων. Το έργο, προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ από το 2011, ωστόσο η δημοπρατησή του με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή» και η «μάχη» που δίνουν οι διαγωνιζόμενες εταιρείες έχουν επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα μέσα του 2013 που ξεκίνησε ο διαγωνισμός χρειάστηκε να φτάσουμε στα τέλη του 2016 για να καταλήξει η Επιτροπή του Διαγωνισμού σε μια πρώτη απόφαση για τον ανάδοχο. Η σημασία βέβαια του έργου είναι προφανής, όταν στη τρέχουσα περίοδο του ΕΣΠΑ αναμένεται να ολοκληρωθούν τα αποχευτικά δίκτυα του Αγγελοκάστρου, του πρώην δήμου Θεστιέων, της Μακρυνείας και της Λεπενούς, ενώ η υφιστάμενη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί μόνο τα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Αγρινίου…