Το αυτοδιοίκητο θα το χρησιμοποιούμε και θα παρακάμπτουμε κατά το δοκούν;

Στο νέο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει ένα άρθρο που προβλέπει τα σχετικά με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι. Εκεί προβλέπεται ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές σε ένα ίδρυμα με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα ο Υπ. Παιδείας υποχρεούται πριν την απόφασή του να απευθύνει ερώτημα στην Α.ΔΙ.Π. και στη Σύγκλητο του Ιδρύματος προκειμένου να διατυπώσουν την γνώμη τους. Προβλέπεται δε και συγκεκριμένο χρονικό όριο για να διατυπώσουν τη γνώμη τους τα ακαδημαϊκά όργανα. Αν αυτό δεν συμβεί και παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες, η πρόταση του Υπουργού υποβάλλεται χωρίς τις παραπάνω γνώμες. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να παρακάμπτει τη γνώμη των ακαδημαϊκών οργάνων; Δεν αναφέρεται πουθενά στο άρθρο ότι η γνώμη των Ιδρυμάτων είναι δεσμευτική για τον Υπουργό. Επομένως μήπως έτσι παρακάμπτονται τα ακαδημαϊκά όργανα και δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό να αποφασίσει για την συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση ενός ΑΕΙ; Μήπως έτσι παρακάμπτεται το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων; Αν λοιπόν παρακάμπεται το αυτοδιοίκητο για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η συγχώνευση Πανεπιστημίων, γιατί το αυτοδιοίκητο το προηγούμενο διάστημα έγινε άλλοθι στην κυβέρνηση για να μην δοθεί καμία θέση ΔΕΠ στα τμήματα του Αγρινίου παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο πίστωσε πλειάδα θέσεων ΔΕΠ υπέρ του Πανεπιστημίου Πατρών χωρίς να κατανεμηθεί καμία στο Αγρίνιο; Εν τέλει το αυτοδιοίκητο έχει όρια και ποια είναι αυτά;