Ανέλαβε μόνιμος νεφρολόγος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι ανέλαβε σήμερα 14/7/2017 υπηρεσία μόνιμος Νεφρολόγος στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου.

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή, η πρόσληψη δεύτερου Γιατρού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερη , πληρέστερη και ασφαλέστερη λειτουργία της ΜΤΝ όλη την εβδομάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αναφορικά με την λειτουργία της μονάδας.