Διακοπή κυκλοφορίας στην Γέφυρα Πόρου λόγω προβλήματος στατικότητας

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά τη διακοπή της κυκλοφορίας για όλες τις κατηγορίες οχημάτων στη Γέφυρα Πόρου της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – Λουτρών Στάχτης – Σίμου και την εκτροπή της κυκλοφορίας αυτών, είτε μέσω της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – Ναυπάκτου (Γέφυρα Μπανιά), είτε μέσω των Τ.Κ. Αχλαδόκαστρου και Πλατάνου, λόγω σοβαρής βλάβης του μεσαίου υποστηλώματος, που διαπιστώθηκε σε αυτήν.

Σύμφωνα με την απόφαση η ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών (υποθεμελίωση πεδίλου) και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ενώ το Α.Τ. Θέρμου, για το χρονικό διάστημα των εργασιών αυτών και μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, θα επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα αρμοδιότητάς του, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.