Με υποθαλάσσιο αγωγό θα ενισχυθεί η ύδρευση σε Κάλαμο και Καστό

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου εντάχθηκε το έργο που αφορά την «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου-Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό», με προϋπολογισμό 384.838,71€

Κάστος

Κάστος

Τα νησιά Κάλαμος και Καστός ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Λευκάδας και βρίσκονται Ν.Α. της Ν. Λευκάδας και νότια της περιοχής Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. Τα δύο νησιά στερούνται γενικά φυσικών πηγών νερού, εκτός από κάποιες εποχιακές μικροπηγές πολύ μικρής παροχής και κάποια λιγοστά πηγάδια, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ύδρευσης. Οι γεωλογικές έρευνες έχουν αποκλείσει την ανεύρεση νερού με γεώτρηση. Ως εκ τούτου, η υδροδότηση γίνεται αναγκαστικά με μεταφορά από την ηπειρωτική χώρα, μέσω υποθαλάσσιων αγωγών.
Η πράξη αφορά στην κατασκευή δύο πρόσθετων υποθαλάσσιων αγωγών για την εξυπηρέτηση των δύο νησιών, αφενός για την αύξηση της παροχετευτικότητας και αφετέρου για την εξασφάλιση εφεδρείας σε περίπτωση βλάβης, λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών και καθυστερήσεων που παρουσιάζουν οι αποκαταστάσεις βλαβών των υποθαλάσσιων αγωγών, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένο συνεργείο με δύτες. Αναλυτικότερα, προτείνεται η κατασκευή πρόσθετων υποθαλάσσιων αγωγών για την αύξηση της παροχετευτικότητας και την εξασφάλιση εφεδρείας, οι οποίοι θα τοποθετηθούν παράλληλα με τους υφιστάμενους και σε απόσταση τουλάχιστον 20m από αυτούς. Συγκεκριμένα, στο υποθαλάσσιο τμήμα μεταξύ Αιτωλοακαρνανίας-Καλάμου θα τοποθετηθεί αγωγός HDPE Φ140 PE100 PN16 μήκους 2100m. Στα άκρα του αγωγού θα τοποθετηθούν δικλείδες ελαστικής έμφραξης DN125 PN16 και εξαεριστικές βαλβίδες DN50 PN16, καθώς και δικλείδες εκκένωσης DN125 PN16. Ο υποθαλάσσιος αγωγός μεταξύ Ν. Καλάμου και Ν. Καστού θα κατασκευαστεί από HDPE Φ125 PE100 PN16 μήκους 1600m. Στα άκρα του αγωγού θα τοποθετηθούν δικλείδες ελαστικής έμφραξης DN100 PN16 και εξαεριστικές βαλβίδες DN50 PN16, καθώς και δικλείδες εκκένωσης DN100 PN16. Για την αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου κατά τη φάση της κατασκευής θα απαιτηθεί ένας αρχαιολόγος δύτης, ένας ανειδίκευτος δύτης και ένας αρχαιολόγος