Οι παλιατζούρες δεν έκαναν

Ο εξοπλισμός του παλιού νοσοκομείου Αγρινίου, από γραφεία, καρέκλες, ντουλάπες μέχρι κλιμαστικά και ιατρικός εξοπλισμός (χειρουργικά τραπέζια, φορεία, εργαλεία κτλ), όταν το νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο νέο του κτίριο και απέκτησε νέο εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα, μεταφέρθηκε σε αποθήκες. Από τότε μέχρι σήμερα κατά διαστήματα μέρος του εξοπλισμού παραχωρείται σε Κέντρα Υγείας της περιοχής, στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, σε Περιφερειακά Ιατρεία, σε σχολεία, στις Αστυνομικές Διευθύνσεις της περιοχής. Τμήματα του εξοπλισμού αυτού έχουν παραχωρηθεί ακόμη και σε συλλόγους και σε σωματεία της περιοχής (για να γίνονται και οι public relations).

Αυτές οι παλιατζούρες όμως δεν έκαναν για το χώρο διοίκησης του νέου νοσοκομείου Αγρινίου. Jamais! Αυτές οι παλιατζούρες κάνουν για κανένα «γιατρουδάκι» σε κάποιο Περιφερειακό Ιατρείο, για κάποιο «διευθυντάκο» σε κάποιο Κέντρο Υγείας, για τους «καθηγητούληδες» στο High-School της Ματαράγκας (τρομάρα τους). Για το χώρο διοίκησης στο νέο Νοσοκομείο Αγρινίου χρειάζονταν καινούργια έπιπλα…