Μέχρι να “ρθει η ανάπτυξη, ας κόψουμε καμιά κορδέλα