Η δωρεά έπρεπε… να μετατραπεί σε… στέγαστρο

Η δωρεά λοιπόν 5.000 ευρώ από τράπεζα προς το Νοσοκομείο Αγρινίου για την ανανέωση τη σύμβασης για την ταμειακή διαχείριση μετατράπηκε σε στέγαστρο για τα αυτοκίνητα των διοικούντων… Δεν υπήρχε καμία άλλη ανάγκη στο νοσοκομείο… Σε όλα τα υπόλοιπα το νοσοκομείο είναι κομπλέ…

διοικητέςΚι όμως οι διοικούντες το Νοσοκομείο Αγρινίου και ο κ. Μιχάλης θα μπορούσαν να μιμηθούν το παράδειγμα του υποδιοικητή στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου τους τελευταίους μήνες. Ο Π. Παπαδόπουλος κατάφερε μία σειρά από πρωτοβουλίες ιδιωτών, επιχειρήσεων και ιδρυμάτων να βοηθήσουν το νοσοκομείου του Μεσολογγίου στο έργο του να τις μετατρέψει σε δωρεές υλικού και εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για σε μία δομή υγείας. Από απινιδωτές, καρέκλες εργαστηρίων και ιατρικά μόνιτορ για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής μέχρι υλικά για την αισθητική αναβάθμιση των χώρων του νοσοκομείου.

Στο Αγρίνιο όμως έπρεπε απέναντι από το τμήμα της μόνωσης του κτιρίου που κατέπεσε να φτιάξουμε ένα στέγαστρο για τα αυτοκίνητα των διοικούντων…

νοσοκομείο Αγρινίου