Είναι καλά μόνο τα κέντρα πληροφόρησης που θέλουν να διατήρησουν τη μετακίνηση της γυναίκας τους