Στήριξη της τοπικής αγοράς ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Μεσολογγίου από τις “Ελληνικές Αλυκές”

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ Α.Ε.
κ.ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.,
Κατά το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες σωρείας παραπόνων από πολλούς συναδέλφους μας, αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, από πλευράς της εταιρείας σας και πιο συγκεκριμένα του παραρτήματός σας στην περιοχή Μεσολογγίου.
Όπως έχει επανειλημμένως παρατηρηθεί, προκειμένου η εταιρεία σας να καλύψει τις ανάγκες της σε αγαθά και υπηρεσίες, είτε προβαίνει στην διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» ή, στην περίπτωση που προκηρύσσει την συλλογή προσφορών, δεν προτιμά μεσολογγίτικες επιχειρήσεις, με σύνηθες το φαινόμενο να καταφεύγει σε επιχειρήσεις του Αγρινίου και άλλων γειτονικών πόλεων.
Δικαιολογημένα, λοιπόν, γεννώνται αισθήματα οργής και αγανάκτησης στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα, δεδομένου ότι συντελείται μια απαράδεκτη, από κάθε άποψη, μεταχείριση των τοπικών επιχειρήσεων.
Πεποίθησή μας είναι, ότι οι αποφάσεις της διοίκησης μιας εταιρίας δεν θα πρέπει να στοχεύουν μόνο στην εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων, αλλά και στην βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της εκάστοτε κοινωνίας, όπου αυτές δραστηριοποιούνται.
Κρίνουμε, λοιπόν, αδιανόητο πως οι πράξεις σας δεν εμπεριέχουν ούτε στο ελάχιστο την λογική του κοινού οφέλους, τουναντίον χαρακτηρίζονται από τον απόλυτο εμπαιγμό και αχαριστία απέναντι στους τοπικούς επιχειρηματίες.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία της μονάδας σας στην περιοχή Μεσολογγίου και η εκμετάλλευση του εξαιρετικού φυσικού της πλούτου, συνδέονται με την καθολική διαφοροποίηση του τοπογραφικού ανάγλυφου της περιοχής, καθώς και με μεταβολές του μικροκλίματός της. Κι ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε αυτήν την συνολική αλλαγή του φυσικού τοπίου και στην διατάραξη του τοπικού οικοσυστήματος, το ανταποδοτικό όφελος για την περιοχή είναι συγκριτικά μικρό.
Το ελάχιστο που θα μπορούσατε να πράξετε, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής σας ευθύνης, είναι να παράσχετε μια αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο, πραγματοποιώντας προσλήψεις προσωπικού με κριτήριο την εντοπιότητα και φροντίζοντας οι δραστηριότητες της εταιρείας σας να διέπονται σε μεγάλο βαθμό από έναν ανταποδοτικό χαρακτήρα, στοχεύοντας σε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες, προς όφελος τόσο της ίδιας, όσο και της τοπικής οικονομίας.
Εν αναμονή των αποφάσεων και των ενεργειών σας.