Υπογράφεται η σύμβαση για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού στο Αγρίνιο

Ολοκληρώνεται το «σήριαλ» της δημοπράτησης του έργου της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού του Αγρινίου. Μετά την κοινοποίηση στη ΔΕΥΑ Αγρινίου της απόφασης του ΣτΕ στο οποίο είχε προσφύγη η διαγωνιζόμενη εταιρεία «ΜΤ Α.Ε», η ΔΕΥΑ Αγρινίου προχώρησε στην ανάκληση των προηγούμενων αποφάσεών της σχετικά με την ανακήρυξη του μειοδότη του διαγωνισμού και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο του έργου «ΜΤ Α.Ε». Σημειώνεται ότι η ΔΕΥΑ Αγρινίου δεν μπορούσε πριν από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης.

Υπενθυμίζεται πως η ΔΕΥΑ Αγρινίου είχε ανακηρύξει μειοδτότη του διαγωνισμού την Κ/Ξ «Ν. Νικολόπουλος Α.Τ.Ε. –Μεσόγειος Α.Ε.», ενώ είχε αποκλείσει από το διαγωνισμό η εταιρεία «ΜΤ Α.Ε.» με το σκεπτικό ότι είχε συνάψει συμφωνητικό υπεργολαβίας-εκχώρησης μέρους των εργασιών του έργου με την εταιρεία «Γ.Ε. ΚΩΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ» θεωρώντας την πράξη αυτή ως παρεμβολή τρίτου στο διαγωνισμό. Ωστόσο το ΣτΕ δικαίωσε την προσφυγή της «ΜΤ Α.Ε» και υποχρέωσε τη ΔΕΥΑ Αγρινίου να ανακαλέσει της αποφάσεις της. Πράγμα που έχει με κάποια καθυστέρηση έως ότου καθαρογραφεί και κοινοποιηθεί η απόφαση του ΣτΕ στην ΔΕΥΑ Αγρινίου

Έτσι το «σήριαλ» για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού να παίρνει τέλος. Το έργο, προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ από το 2011, και η σημασία του είναι προφανής, όταν στη τρέχουσα περίοδο του ΕΣΠΑ αναμένεται να ολοκληρωθούν τα αποχευτικά δίκτυα του Αγγελοκάστρου, της Μακρυνείας, της Λεπενούς και του πρώην δήμου Θεστιέων, ενώ η υφιστάμενη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί μόνο τα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος του Αγρινίου…