Λύνεται οριστικά το πολεοδομικό θέμα της Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου

Με έγγραφά τους, η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης καθώς και η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, ξεκαθαρίζουν επιτέλους το πολεοδομικό καθεστώς της Παλαιοπαναγιάς, δικαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την τακτική των Υπηρεσιών του δήμου. Οι απαντήσεις τους προκλήθηκαν από έγγραφη παρέμβαση του δήμου η οποία συνοδευόταν από πλήρη στοιχειοθέτηση των απόψεών του. Σύμφωνα λοιπόν με τα έγγραφα των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οικισμός της Παλαιοπαναγιάς είναι αναγνωρισμένος ως οικισμός προ του 1923, μη οριοθετημένος. Σε αυτόν μπορούν να εκδίδονται άδειες με την διαδικασία της αυτοψίας (όπως προβλέπουν οι εγκύκλιοι 117 και 124 του 1982), εφ’ όσον τηρούνται και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Εκτός από αυτή την εξέλιξη, τα δύο έγγραφα που προαναφέρθηκαν, επισημαίνουν με τον πιο καθαρό τρόπο, ότι η περιοχή «χρήζει άμεσα πολεοδόμησης, προκειμένου να προβλεφθούν και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για την βιώσιμη ανάπτυξή του». Δεν είναι μακριά ο καιρός που η Παλαιοπαναγιά χαρακτηριζόταν «γη υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας» και κάθε σκέψη για πολεοδόμησή της ήταν απαγορευμένη. Για πρώτη φορά λοιπόν, δίνεται εντολή στον δήμο Ναυπακτίας να προχωρήσει σε ουσιαστικό πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μέλλοντος. Η πολεοδόμηση της περιοχής μπορεί να ξεκινήσει αφού επικυρωθούν οι προτάσεις για την Παλαιοπαναγιά του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, που εκπονείται σήμερα.