1 στους 10 επιθεωρητές – ελεγκτές δεν υπέβαλαν “πόθεν έσχες”

Ένας στους δέκα (ποσοστό 10,5%) των υπαλλήλων που υπηρετούν σε ελεγκτικά σώματα του Δημοσίου δεν υπέβαλε δήλωση “Πόθεν Έσχες” για το 2016. Τα εντυπωσιακά στοιχεία που αποκαλύπτει η aftodioikisi.gr, προέρχονται από την έκθεση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου, σύμφωνα με την οποία: “Τoν Φεβρουάριο του 2016 που έληξε η παράταση για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) 2015 (φορολογικό 2014), που για τους υπόχρεους στο γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έγινε για πρώτη φορά αποκλειστικά ηλεκτρονικά, διενεργήθηκε έλεγχος υποβολής (ή μη) και διαπιστώθηκε ότι από τους 2.048 υπόχρεους υποβολής στο γραφείο ΓΕΔΔ, βάσει των ετήσιων καταλόγων, 217 υπόχρεοι δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρ. 6 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α’309/2013) όπως ισχύει, περί μη υποβολής”.

“Πρωταθλητές αναδεικύονται οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) εκ των οποίων σχεδόν 1 στους 4 (18 στους 76 ή ποσοστό 23,6%) δεν υπέβαλε δήλωση, ακολουθούν οι υπηρετούντες στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) με παραπάνω από 1 στους 5 (12 στους 56 ή ποσοστό 21,4%), ενώ μεγάλος αριθμός (91) από τους Επιθεωρητές περιβάλλοντος αλλά και των υπηρετούντων στις Οργανικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου (67) ακολούθησαν την ίδια μέθοδο με τους προηγούμενους συναδέλφους τους.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΓΕΔΔ στους συγκεκριμένους υπαλλήλους έχουν ασκηθεί πειθαρχικές διώξεις και οι σχετικοί φάκελοι έχουν σταλθεί σε εισαγγελέα.

ΔΠΚ & ΔΟΣ 2015 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2014)
ΣΩΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΠΚ ΣΕ ΓΕΔΔ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΕΔΔ ΣΕ ΔΠΚ 2015 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ & ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΣΕΠΕ 859 768 91 91
ΣΕΕΔΔ 140 135 5 5
ΣΕΥΥΠ 107 94 13 13
ΣΕΠΔΕΜ 68 56 12 12
ΣΕΕΥΜΕ 16 14 2 2
ΣΕΔΕ 17 15 2 2
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 1 1 – –
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 625 558 67 67
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΠΔΔ 82 76 6 6
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ 39 38 1 1
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ Υ.Δ.Ε. 94 76 18 18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.048 1.831 217 217

Άρση τραπεζικού απορρήτου για 12
“Περαιτέρω, σύμφωνα με την έκθεση, εκδόθηκαν εντολές ελέγχου τριάντα (30) υπόχρεων, προς τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για διαπιστωθεί το αληθές περιεχόμενο της υποβληθείσας ΔΠΚ, ή/και η διακρίβωση του εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων, ή/και η επαύξηση υφιστάμενων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων. Το δείγμα προέκυψε βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας, όπως η κατοχή περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, τυχόν προηγούμενοι έλεγχοι, διαφορές ΔΠΚ και Ε1 κλπ. (28 υπόχρεοι), ή κατόπιν εμπεριστατωμένων καταγγελιών στο Γραφείο ΓΕΔΔ (2 υπόχρεοι). Στο σύνολο των τριάντα υποθέσεων, σε δώδεκα (12) περιπτώσεις έγιναν οι προβλεπόμενες ενέργειες για άρση τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου και αναμένονται απαντήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, εννέα (9) έχουν τεθεί στο αρχείο μετά από σχετική απόφαση ΓΕΔΔ, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν ουσιώδη ευρήματα που να αιτιολογούν περαιτέρω ενέργειες, μία υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και σε άλλες υπηρεσίες για ενέργειες αρμοδιότητάς τους και οι υπόλοιπες βρίσκονταν σε εξέλιξη μέχρι τα τέλη του 2016.

Για το έτος 2016 (φορολογικό 2015), στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έχουν αναγγελθεί από τις υπηρεσίες τους, δύο χιλιάδες τριάντα (2.030) υπόχρεοι, κυρίως, Ελεγκτές & Επιθεωρητές Σωμάτων ή ασκούντες καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή. Η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή ΔΠΚ & ΔΟΣ 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των επαναλαμβανόμενων παρατάσεων στην προθεσμία υποβολής αυτών.”, καταλήγει η έκθεση της ΓΕΔΔ.

ΠΗΓΉ : aftodioikisi.gr