Στους Φορείς Διαχείρισης οι «ορφανές» Νatura της Αιτωλοακαρνανίας

-«Απλώνονται» οι Φορείς Διαχείρισης
-Τριχωνίδα, Οζερός και Παναιτωλικό όρος στο Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
-Αμβρακία και Ακαρνανικά Όρη στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού

Σημαντικές αλλαγές στα όρια των περιοχών που καλύπτουν οι Φορείς Διαχείρισης περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Νόμου θα ολοκληρωθεί στις 22 Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, βασικός στόχος αυτού το νόμου είναι «η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, μέσω του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), για τη διατήρηση της βιοποικόλητας, την προστασία του εθνικού φυσικού κεφαλαίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση του τοπικού προϊόντος». Από το υπουργείο Περιβάλλοντος, υποστηρίζουν πως με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (100%/446 περιοχές), ενώ έως σήμερα καλύπτονταν οι 116 από τις 419 περιοχές του δικτου Natura 2000 (ποσοστό 27,7%). Aυτο θα καταστεί εφικτό, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την επέκταση των περιοχών ευθύνης των υφιστάμενων ΦΔΠΠ.

ΤριχωνίδαΟ «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου» επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 (έκταση σε εκτάρια) :
GR2310001 ΕΖΔ ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ 35509,89
GR2310004 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ 18542,03
GR2310005 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ 1443,3
GR2310008 ΕΖΔ ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΣ 1258,49
GR2310009 ΕΖΔ ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ 14279,8
GR2310010 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 13331,28
GR2310013 ΖΕΠ ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ 2274,63
GR2310015 ΖΕΠ ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 44185,62

Αμβρακία (φωτο Μαμάσης Χρ. Διονύσιος M.Sc. )Ο «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού» επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 (έκταση σε εκτάρια) :
GR2110001 ΕΖΔ – πΤΚΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 60103,56
GR2110004 ΖΕΠ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΑ 23010,75
GR2220003 ΕΖΔ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) 88333,27
GR2240001 ΕΖΔ – ΖΕΠ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2143,4
GR2240002 ΕΖΔ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) 1255,59
GR2310006 ΕΖΔ ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΙΝΗ 3122,62
GR2310007 ΕΖΔ ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 2204,75
GR2310011 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ) 5096,43
GR2310014 ΖΕΠ ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ 3272,7
GR2310016 ΖΕΠ ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 1904,43