Επιμελητηριακές Εκλογές: Σε εξέλιξη η ανακήρυξη των υποψηφίων- Ενστάσεις έως και την Τετάρτη

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 372/92, Π.Δ. 193/97, Π.Δ. 309/1997 Π.Δ. 164/01 & Π.Δ. 52/06 προβαίνει στην ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ των υποψηφίων που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ΠΔ 372/1992, «κατά της απόφασης της εκλογικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αυτής, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης. Η εκλογική επιτροπή οφείλει μέσα σε 2 ημέρες από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας να αποφασίσει οριστικά για τις ενστάσεις και να συντάξει τον οριστικό κατάλογο τον οποίο αναρτά σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως κατά της απόφασης ανακήρυξης υποψηφίων της εκλογικής επιτροπής από την Δευτέρα 20/11/2017 έως και την Τετάρτη 22/11/2017.

Η σχετική με την ανακήρυξη απόφαση της εκλογικής επιτροπής αναρτήθηκε σήμερα 17/11/2017 στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκλογείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ξενοφών Υφαντής,
Δικηγόρος Αγρινίου