Πρόσθετη χρηματοδότηση για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Με σχετική απόφασή της 6ης Υ.ΠΕ. δίνεται πρόσθετη αύξηση-χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Νοσηλευτικής μας Μονάδας για το έτος 2017 κατά 100.000 ευρώ.
Με την αύξηση αυτή με βάση τις δυνατότητες και τις αντοχές του Γενικού προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου μας διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011 και μετά!
Η εν λόγω χρηματοδότηση θα γίνει αποδεκτή στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας που θα πραγματοποιηθεί στις 23/11/2017.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»