Γιατί δεν ξεκινά η λειτουργία της ΜΑΦ στην Καρδιολογική;

Έχουν συμπληρωθεί τρεις μήνες από τότε που ανέλαβε νέος διευθυντής στην πολύπαθη Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αγρινίου. Το ζητούμενο από την κάλυψη της θέσης που έμεινε κενή για σχεδόν τρία χρόνια, δεν ήταν απλώς να προστεθεί ένας καρδιολόγος για εφημερίες στη δυνάμη του νοσοκομείου Αγρινίου, αλλά να υπάρξει επιτέλους ο υπεύθυνος που θα οργανώσει την κλινική, θα παρέχει την απαιτούμενη εμπειρία και επιστημονική κάλυψη στους επιμελητές του και με την παρουσία του θα καταστήσει εκλυστική την κλινική για να έρθουν και άλλοι γιατροί, αφού τα προηγούμενα χρόνια η «ακέφαλη» ήταν αντικίνητρο για την έλευση επικουρικών γιατρών. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος και θέλει να οργανώσει την κλινική και θέλει με την ανάπτυξη της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) να βάλει ένα τέλος στο ρόλο του τροχονόμου που έχει τα τελευταία χρόνια το Νοσοκομείο Αγρινίου για τα κάπως σοβαρότερα καρδιολογικά περιστατικά, που συνήθως διακομίζονται στο πιτς φιτίλι στην Πάτρα. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό; Υπάρχουν οι χώροι, υπάρχουν τα μηχανήματα, υπάρχουν οι γιατροί, αλλά η λειτουργία της ΜΑΦ απαιτεί νοσηλευτές! Γιατί για να το πούμε κάπως εκλαϊκευμένα, ΜΑΦ Καρδιολογικής σημαίνει ουσιαστικά συνεχή παρουσία νοσηλευτή στο θάλαμο για την παρακολούθηση του μόνιτορ που αποτυπώνει την κατάσταση του ασθενούς.

Γιατί λοιπόν δεν ξεκινά η λειτουργία της ΜΑΦ στην Καρδιολογική; Δεν υπάρχουν νοσηλευτές; Δεν μπορεί να γίνει μια καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου προσωπικού; Υπάρχει άλλη κλινική που πολύ σύντομα λόγω συνταξιοδότησης του διευθυντή της θα μπει σε καθεστώς υπολειτουργίας, γιατί δεν μετακινείται από εκεί προσωπικό; Υπάρχουν νοσηλευτές που την περνάνε… ζάχαρη σε κάποιες κλινικές και παραμένουν ανέγγιχτοι; Γιατί;