Η γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροής Παιδείας Αγρινίου για τις μεταβολές σχολικών μονάδων

Η Δημοτική Επιτροή Παιδείας του δήμου Αγρινίου κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί των προτάσων του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλ/νίας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων του Δήμου. Η γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ως συνήθως χωρίς διαφοροποίηση μετά από την έγκρισή της από το δημοτικό συμβούλιο αποτελεί και την άποψη του Δήμου για τις σχολικές μεταβολές.

Αναλυτικά :
Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγρινίου:
Α. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ – ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ
Το 9ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου από 1/θ σε 2/θ με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 32 μαθητές.

Β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ
1) Το 1/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βλασίου, με μαθητικό δυναμικό 7 μαθητές και το 1/θ Δημοτικό Σχολείο
Πεντακόρφου, με μαθητικό δυναμικό 1 μαθητή, σε νέο σχολείο 1/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βλασίου, με
εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 11 μαθητές
2) Το 2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης, με μαθητικό δυναμικό 27 μαθητές και το 1/θ Νηπιαγωγείο Σπολάιτας, με μαθητικό δυναμικό 2 μαθητές, σε νέο σχολείο 2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης, με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 31 μαθητές.
3) Το 2/θ 2ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου, με μαθητικό δυναμικό 16 μαθητές και το 1/θ Νηπιαγωγείο Νέας Αβόρανης, με μαθητικό δυναμικό 3 μαθητές, σε νέο σχολείο 2/θ 2ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου, με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 20 μαθητές.
4) Το 1/θ Νηπιαγωγείο Κάτω Ζευγαρακίου, με μαθητικό δυναμικό 12 μαθητές και το 1/θ Νηπιαγωγείο Κάτω Κερασόβου, με μαθητικό δυναμικό 1 μαθητή, σε νέο σχολείο 1/θ Νηπιαγωγείο Κάτω Ζευγαρακίου, με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 14 μαθητές.

Γ. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ – ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
1) Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, από 8/θ σε 7/θ με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 97 μαθητές.
2) Το Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς, από 9/θ σε 8/θ με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 119 μαθητές.
3) Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καινουργίου – Θεστιέων, από 7/θ σε 6/θ με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 81
μαθητές.
4) Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Παπαδατών, από 5/θ σε 4/θ με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 36 μαθητές.
5) Το Δημοτικό Σχολείο Γιαννουζίου, από 3/θ σε 1/θ με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 3 μαθητές.
Για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να μην επέλθει ουδεμία μεταβολή, για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγρινίου:
Εισηγείται να μην επέλθει ουδεμία μεταβολή, στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018 – 2019