Δήμος Αγρινίου: Αμετάβλητα τέλη, δημοτικός φόρος και ΤΑΠ

Αμετάβλητα θα παραμείνουν το 2018 τα τέλη τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, ο δημοτικός φόρος και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Αυτό αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου, με την αντιπολίτευση να καταθέτει τρεις διαφορετικές αντιπροτάσεις που εν τέλει καταψηφίστηκαν.

Η παράταξη του Π. Μοσχολιού πρότεινε μείωση των τελών κατά 10%, η «Ανατροπή Τώρα» διά του Λ. Διονυσόπουλου πρότεινε επέκταση των απαλλαγμών σε διάφορες κατηγορίες πολιτών με εισοδηματικά κριτήρια, τριετή μείωση κατά 50% για τις νέες επιχειρήσεις και αύξηση των τελών σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κ. Ρόκος πρότεινε την εξομοίωση των συντελεστών σε όλο το εύρος του καλλικρατικού δήμου Αγρινίου.

Για τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2018 προβλέπονται μεταξύ άλλων :
– Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών και για το 2018, με επέκταση σε όλο το Δήμο Αγρινίου) για:
α) Άτομα με αναπηρία 80%, και άνω, που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου, χωρίς όριο εισοδήματος, καθώς και άτομα που βαρύνονται με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 80% και άνω, που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου, χωρίς όριο εισοδήματος. (σχετ. η 42/2017 ΑΔΣ)
β) Στους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οροθετείται από την κείμενη νομοθεσία και είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου με ανήλικα τέκνα έως 18 ετών, ή τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, έως την ηλικία 25 ετών, χωρίς όριο εισοδήματος. (Άρθρο 202 παρ.3 του ν.3463/2006) και
γ) Στις τρίτεκνες οικογένειες που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου με ανήλικα τέκνα μέχρι 18 ετών, ή τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, έως την ηλικία των 25 ετών, χωρίς όριο εισοδήματος.
– Για στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι τα 6.000 τ.μ. θα υπολογίζεται το 50% του πραγματικού εμβαδού, για δε το εμβαδόν πέραν των 6.000 τ.μ. το 30% του πραγματικού εμβαδού.
– Για τις επιχειρήσεις, βιομηχανίες, που καταλαμβάνουν μεγάλους χώρους, άνω των 3.000 τ.μ, για την επεξεργασία των προϊόντων τους, και δεν κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Καθαριότητας λόγω της φύσεως των βιομηχανικών απορριμμάτων, διαθέτουν δε και άλλους χώρους (Γραφεία και εκθέσεις), τα τέλη καθαριότητας θα καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε μία περίπτωση. Η χρέωση θα γίνεται μετά από υποβολή αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά από κάθε ενδιαφερόμενο προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
– Οι χοιροτροφικές μονάδες, ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφία, μελισσοκομία κ.λ.π που ευρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης του Δήμου Αγρινίου (συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Δημοτικών Ενοτήτων) και δεν εξυπηρετούνται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, να απαλλάσσονται από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Σύμφωνα με τις αποφ. Συμβ. της Επικρατείας 482/84 και 3846/ 1988 και την αρ: 21/2009 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Αγρινίου)
– Για εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν και μη στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους και συγκεκριμένα μάνδρες αυτοκινήτων κ.λ.π. ισχύουν τα εξής : α) Όταν βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού να υπολογίζεται πέραν του στεγασμένου χώρου και το 20% του ηλεκτροδοτούμενου μη στεγασμένου χώρου, β) Όταν βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, ή ορίων οικισμού να υπολογίζεται μόνο ο στεγασμένος χώρος.
– Οι αγροτικές αποθήκες να χρεώνονται με την τιμή των κατοικιών για το 50% των τ.μ. της οικοδομής.(Ο υπολογισμός του εμβαδού θα γίνεται πλασματικός)
– Τα φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) να χρεώνονται με την τιμή των κατοικιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.429/76.(Ο υπολογισμός του εμβαδού θα γίνεται πλασματικός)

Τέλος προβλέπεται απαλλαγή από τον Δημοτικό Φόρο απόρων – δικαιούχων του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου μας, η ιδιότητα των οποίων θα αποδεικνύεται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απαλλαγή αυτή θα επιφέρει μείωση στα έσοδα του Δήμου της τάξης των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).