Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Ανέλαβαν υπηρεσία δύο ακόμη ΤΕ για ένα έτος

Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι, ανέλαβαν υπηρεσία από το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στον Δημόσιο τομέα της Υγείας (άρθρο 64/ του Ν. 4438/2016 Α΄205 οι παρακάτω ειδικότητες:
• Μία (1) ΔΕ Βοηθός Ιατρικών, βιολογικών εργαστηρίων
• Μία (1) ΤΕ Μαιευτικής
Για ένα (1) έτος

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»