Γουστόζικες διακηρύξεις απ΄την Περιφέρεια…

Η μόνη έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σχετικά με έργο αποκατάστασης του οδικού δικτύου στην Ηλεία.

Συγκεκριμένα η υπ’ αριθ. 529/18-12-2017 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ηλείας, Υποέργο: Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια – Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Βορείου του Ν. Ηλείας εκτός της Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας» προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, έκρινε ότι ο όρος της διακήρυξης για προαπόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας των διαγωνιζομένων, με τον οποίο απαιτείται κύκλος εργασιών τριετίας ανά έτος, ύψους τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ, είναι μη νόμιμος, επειδή πλήττει την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε αυτόν των μικρότερων σε οικονομική δύναμη εργοληπτικών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου είναι ουσιώδης και καθιστά μη νόμιμη την υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης! Η συγκεκριμένη πράξη του Ε.Σ. κρίνει παράνομη τη διακήρυξη του έργου μιλώντας ουσιαστικά για φωτογραφικό όρο… Φαίνεται πως η Περιφέρεια «μιμήθηκε» το Δήμο Περιστερίου και το περίφημο «Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το» που ήταν γραμμένο στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια»

Απόφαση Ελεγκτικού 1