Μπορεί ο νόμος να έχει απόσταση από την πραγματικότητα, αλλά είναι νόμος!

Στην ιστορία με τη διάνομη κοτόπουλων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου το πρόβλημα ξεκινά από την μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε όσα προβλέπει ο νόμος για τις προδιαγραφές συντήρησης – κατάψυξης των προϊόντων και σε όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Με βάση λοιπόν τις προδιαγραφές του νόμου τα κοτόπουλα που διανεμήθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι ακατάλληλα, στην πραγματικότητα όμως δεν είχαμε μαζικές δηλητηριάσεις από τα ακατάλληλα κατά το νόμο κοτόπουλα… Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όσα γίνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι καλώς καμωμένα… Γιατί ο Δήμος και το Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν είναι το σπίτι του καθενός που μπορεί να καταψύχει και να συντηρεί τα προϊόντα, όπως θέλει. Ο Δήμος οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία, ακόμη κι αν αυτή είναι αυστηρή ή υπερβολική! Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος από την σχετική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Εξάλλου η πρώτη ίσως ενέργεια του Γ. Παπαναστασίου ως δημάρχου ήταν να εξασφαλίσει άδεια πυρασφάλειας για το δημοτικό κινηματογράφο και να γίνουν οι σχετικές εργασίες. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, για να μπορεί να διανέμει προϊόντα και με το γράμμα του νόμου.