Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς
Τα μέλη της
Διεύθυνση κατοικίας τους

Κυρίες και κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Ε.Α., ύστερα από απόφασή του που καταχωρήθηκε στην αριθ. 44/8-01-2018 Πράξη του, σας καλεί σε Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ., στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Πλατεία Παναγοπούλου 4 – ΑΓΡΙΝΙΟ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
– Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ., το οποίο θα εκτελέσει και χρέη Εφορευτικής Επιτροπής.
– Λογοδοσία Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
– Έγκριση πεπραγμένων της περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και απαλλαγή του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
– Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής του οικονομικού έτους 2017, από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
– Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2018.
– Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 15/μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3/μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία από 01/02/2018 έως 31/01/2021.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία – απαιτείται το ½ των μελών συν ένα – η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, οπωσδήποτε την ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 6:30 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Θετάκης Νίκος Πετρούλας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα τακτοποιημένα οικονομικώς μέλη έως 31-12-2017.
2. Την ημέρα των εκλογών μπορούν να τακτοποιούνται οικονομικές υποχρεώσεις μελών.
3. Αιτήσεις υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από εκπρόσωπο των υποψηφίων στα Γραφεία του Συλλόγου (ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ – 3ος Όροφος – τηλ. 26410 24767), κάθε εργάσιμη ημέρα, τις ώρες 11:00-13:00 και 19:00-21:00 και έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα 8:00 μ.μ.).
4. Αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς δε γίνονται δεκτές. (Άρθρο 11ο, παραγρ. 2 του Καταστατικού).