Επιτέλους η Περιφέρεια πρέπει να δώσει σοβαρές εξηγήσεις…

Ξαφνιάζει το ιστορικό της εξέλιξης του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΡΜΟ –ΔΡΥΜΩΝΑΣ – ΝΕΡΟΧΩΡΙ – ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ» έτσι όπως προκύπτει από τους χειρισμούς της Περιφερειάς Δυτικής Ελλάδος. Από τα τέλη του 2016 η Περιφέρεια έχει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αρμόδια αρχή για τον προσυμβατικό έλεγχο, να υπογράψει τη σύμβαση του έργου. Το γιατί η σύμβαση στον ένα χρόνο που μεσολάβησε δεν υπογράφτηκε, δυστυχώς η Περιφέρεια δεν το εξηγεί και φαίνεται πως δεν είναι σε θέση να το εξηγήσει…

Και πως να το εξηγήσει, όταν χρειάστηκαν έξι μήνες στην Περιφέρεια για να καταλάβει ότι τη σύμβαση έπρεπε να υπογράψει ο Περιφερειάρχης και όχι η Αντιπεριφερειάρχης Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2016 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίνει (δείτε εδώ) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου, ανακηρύσσει ανάδοχο και εξουσιοδοτεί την Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Μετά από έξι μήνες στις 22 Μαρτίου του 2017 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας τροποποιεί την απόφασή της (δείτε εδώ) και εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης του έργου σύμφωνα με το ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017 που ορίζει ότι η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλ/νίας έχει την αρμοδιότητα της υπογραφής για σύναψη, τροποποίηση ή λύση των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ προϋπολογισμού. Και αυτός ο χειρισμός της Περιφέρειας είναι αρκετά δύσκολο για να τον ερμηνεύσει κανείς…

ΥΓ: Θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να τοποθετηθεί για το θέμα η Αντιπεριφερειάρχη Χρ. Σταρακά. Μέχρι σήμερα όμως το έχει αποφύγει…