Σεμινάριο προφορικής ιστορίας στο Αγρίνιο

Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας, η Ιστορική & Αρχαιολογική Εταιρεία Δ.Σ.Ε., ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτ/νίας και ο Δήμος Αγρινίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο προφορικής ιστορίας, 9-10 Μαρτίου στο Αγρίνιο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

Σεμινάριο Εισαγωγής στην Προφορική Ιστορία
Αγρίνιο, 9-10 Μαρτίου 2018 (στο πρώην κτίριο Τραπέζης Ελλάδος)
Πρόσκληση εγγραφής
H Ένωση Προφορικής Ιστορίας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αιτ/νίας (Αγρίνιο), την Ιστορική & Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Αγρινίου, διοργανώνει σεμινάριο σχετικά με τη μεθοδολογία της Προφορικής Ιστορίας. Στόχος μας είναι να αναδειχθούν οι διαφορετικές πτυχές της προβληματικής της Προφορικής Ιστορίας: έννοιες, μεθοδολογικά εργαλεία, τεχνολογικές εφαρμογές, εκπαι-δευτικές προσεγγίσεις, αλλά και να συγκροτηθεί Ομάδα Προφορικής Ιστορίας με έδρα το Αγρίνιο.
Το σεμινάριο απευθύνεται κατεξοχήν σε εκπαιδευτικούς, αλλά καλωσορίζει και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο, στο μέτρο των διαθέσιμων θέσεων. Θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-βουλίου Αγρινίου (πρώην κτίριο Τραπέζης Ελλάδος) από την Παρασκευή 09/03/2018 (17:00-20.00) έως και το Σάββατο 10/03/2018 (09:00-19:30).
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν, οι συμμετέχοντες ωστόσο αναλαμβάνουν την ηθική υποχρέωση να καταγράψουν και να αποστείλουν για το αρχείο της τοπικής Ομάδας Προφορικής Ιστορίας μία συνέντευξη.
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 08:00 π.μ. και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση εγγραφής και να την κοινοποιήσουν ταυτόχρονα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: dankouzeli@yahoo.gr και chtabakis@gmail.com, το αργότερο έως την Παρα-σκευή 2 Μαρτίου 2018, ώρα 14:00 μ.μ. Ανώτατος αριθμός συμμετοχών: 40. Για τη συμμετοχή σας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος προσέλευσης μετά την εγγραφή να μας ενημερώσετε έγκαιρα στις ίδιες διευθύνσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθμός σειράς:
Όνομα:
Επώνυμο:
Ιδιότητα:
Σχολική μονάδα (για εκπαιδευτικούς):
Διεύθυνση κατοικίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ηλεκτροδιεύθυνση (e-mail):
Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με ζητήματα της Προφορικής Ιστορίας; Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ :
Θα θέλατε να συμμετάσχετε σε τοπική Ομάδα Προφορικής Ιστορίας; Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ :
Αφού συμπληρώσετε την αίτηση παρακαλούμε να την αποστείλετε ταυτόχρονα
στις διευθύνσεις: dankouzeli@yahoo.gr και chtabakis@gmail.com

Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε εδώ:
http://blogs.sch.gr/chtabakis/

Γιατί η Προφορική Ιστορία;
Έχουμε συνηθίσει οι περισσότεροι να αντιμετωπίζουμε την ιστορική γνώση του παρελθόντος σαν να πρόκειται για κάτι δεδομένο και τελειωμένο, κάτι που αφορά γεγονότα πολύ απομακρυσμένα και ανθρώπους από πολύν καιρό εξαφανισμένους. Μία σχετικά νέα προσέγγιση στην επιστήμη της Ιστορίας είναι εκείνη που προσεγγίζει το παρελθόν ως βιωμένη πραγματικότητα, και όχι απλά ως ένα αντικείμενο προς αναδίφηση. Το προσωπικό βίωμα γίνεται τότε αφήγηση και μαρτυρία. Η Προφορική Ιστορία δομείται γύρω από ανθρώπους, ζωντανεύει την ιστορική γνώση και διευρύνει τους ορίζοντές της, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την ιστορική συνείδηση, εντός αλλά και εκτός της κοινότητας. Ενίοτε μάλιστα απεργάζεται την αμφισβήτηση καθιερωμένων τόπων της Ιστορίας και μεταβάλλει ριζικά την κοινωνική σημασία της Ιστορίας. Σήμερα το καθήκον της διάσωσης και της διατήρησης του βιωμένου παρελθόντος περνά στην ευθύνη και του καθενός από εμάς, στο μέτρο που μοιραζόμαστε την επιστημονική γνώση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι
 σ’ αυτήν την Ιστορία οι εκπαιδευτικοί έχουν τον ιδιαίτερο ρόλο τους, δεν παύει να αφορά ωστόσο και κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη.

Διοργάνωση και διαδικασία συμμετοχής
Η διοργάνωση του σεμιναρίου Προφορικής Ιστορίας αποτελεί μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο) που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ), την Ιστορική & Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Αγρινίου. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση του σεμιναρίου αυτού ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη διάσωσης της ζωντανής ιστορικής μνήμης του τόπου και επιδιώκοντας να παροτρύνουμε την εκπαιδευτική κυρίως κοινότητα να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή.

Μετά από σχετική μας έκκληση η ΕΠΙ προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, και γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες. Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας ιδρύθηκε το 2013. Προωθεί την προφορική ιστορία και τη βιογραφική έρευνα ως έγκυρες μεθόδους καταγραφής και ερμηνείας της πρόσφατης Ιστορίας και της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της ΕΠΙ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.epi.uth.gr/

Το σεμινάριό μας απευθύνεται λοιπόν κατεξοχήν στους εκπαιδευτικούς, καλωσορίζει ωστόσο και κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να ασχοληθεί συστηματικότερα με το αντικείμενο. Επειδή θα είναι εργαστηριακού τύπου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τους σαράντα (40). Τελικός στόχος μας είναι να συγκροτηθεί Ομάδα Προφορικής Ιστορίας στο Αγρίνιο, γι’ αυτό οι συμμετέχο-ντες καλούνται να αναλάβουν την ηθική υποχρέωση κατα-γραφής μαρτυριών και κατάθεσής τους στην Ομάδα προς αρχειοθέτηση και αξιοποίηση.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 12-02-2018, ώρα 08:00 π.μ. και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν τη συνοδευτική αίτηση και να την αποστέλλουν έως και τις 2-03-2018, ώρα 14:00 μ.μ. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται σ’ αυτή. Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ενημερωτικό δελτίο σεμιναρίου: Σεμινάριο ΠΙ
Πρόσκληση και αίτηση εγγραφής: Πρόσκληση

Εισηγητές και 
Οργανωτική Επιτροπή
Στο σεμινάριο πρόκειται να συμμετάσχουν ως εισηγητές τα εξής πρόσωπα:
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν,
Ομότιμη Καθηγήτρια Προφορικής Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τασούλα Βερβενιώτη,
Ιστορικός
Μαρία Ν. Αγγέλη,Διδάκτωρ Κοινωνικής Λαογραφίας, Φιλόλογος
Σπυριδούλα Πυρπύλη,
 Διδάκτωρ Μουσειολογίας,
 Φιλόλογος

Την Οργανωτική Επιτροπή του σεμιναρίου αποτελούν τα εξής πρόσωπα:
Σπυριδούλα Πυρπύλη,
Διδάκτωρ Μουσειολογίας, Φιλόλογος
Γλυκερία Χριστοδούλου,Μεταπτυχιούχος Κοινωνικής Λαογραφίας, Φιλόλογος
Δανάη Κουζέλη,Πτυχιούχος Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Χάρης Ταμπάκης,Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Φιλόλογος

Πρόγραμμα σεμιναρίου
Επισημαίνουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή ενδέχεται να τροποποιήσει ελαφρά το πρόγραμμα, εμπλουτίζοντάς το με πρόσθετες δραστηριότητες.

Παρασκευή, 9 Μαρτίου
17:00-18:00 Καλωσόρισμα – αλληλογνωριμία
18:00-19:00 Τι είναι η προφορική ιστορία; Τασούλα Βερβενιώτη
19:00-19:30 Ο τεχνικός εξοπλισμός Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
19:30-20:00 Συζήτηση
Σάββατο, 10 Μαρτίου
09:00-09:45 Πριν τη συνέντευξη Τασούλα Βερβενιώτη
09:45-10:30 Στη διάρκεια της συνέντευξης Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
10:30-10:45 Διάλειμμα
10:45-12:15 Η διαδικασία της συνέντευξης Βιωματικό εργαστήριο
12:20-12:50
Η Προφορική Ιστορία στο Σχολείο. Μελέτη περίπτωσης: 2° Γυμνάσιο Αγρινίου Μαρία Ν. Αγγέλη
12:55-13:25
Εσπερινή Σχολή εργαζομένων ανηλίκων παίδων του «Παναιτωλικού Γυμναστικού Συλλόγου» Αγρινίου: από το γήπεδο στη σχολική τάξη (η πορεία της έρευνας – οι συνεντεύξεις) Σπυριδούλα Πυρπύλη
13:30-14:00 Συζήτηση
14:00-15:30 Διάλειμμα
15:30-16:15 Μετά τη συνέντευξη: το ψηφιακό αρχείο Τασούλα Βερβενιώτη
16:15-17:00 Ζητήματα δεοντολογίας Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
17:30-18:00 Συζήτηση
18:00-19:00 Συγκρότηση Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Αγρινίου