Υπουργείο, Δήμος και το «μπαλάκι» της ευθύνης για την επικινδυνότητα των Καπναποθηκών Ηλιού

Δεν απάντησε το Υπουργείο Πολιτισμού στο πως μπορεί να αξιοποιηθεί το κτίριο των Καπναποθηκών Ηλιού που έχει εγκαταληφθεί επί δεκαετίες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της στέγης και της όψης της ανατολικής πλευράς του, ωστόσο πέταξε το «μπαλάκι» της ευθύνης για την επικινδυνότητα του κτιρίου στο δήμο Αγρινίου.

ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΗΛΙΟΥ 3Σε έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού που διαβιβάστηκε στη βουλή και περιήλθε σε γνώση του ΑγρίνιοCulture.gr περιγράφεται διεξοδικά η αλληλογραφία ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού και το δήμο Αγρινίου σχετικά με την επικινδυνότητα του κτιρίου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενδιαφέρον ιστορικό της υπόθεσης που έχει ενδιαφέρον κανείς να το παρακολουθήσει. Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ το κτίριο των Καπναποθηκών Ηλιού χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά το 2002 (!) ως επικινδύνως ετοιμόρροπο από την τότε Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας. Εν συνεχεία «συγκροτήθηκε από το ΥΠΠΟ επιτροπή του αρ. 41 του Ν. 3028/2002, η οποία στο πόρισμά της προτείνει την καθαίρεση του ανώτερου τμήματος του τοίχου της ανατολικής πλευράς του κτιρίου από το ύψος της ποδιάς των παραθύρων και άνω, καθώς επίσης και τη διώροφη μεταγενέστερη προσθήκη που βρίσκεται σε επαφή με την πολυκατοικία στη βόρεια πλευρά του κτιρίου και την επισκευή του υπόλοιπου κτιρίου». «Το 2014 η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγρινίου διαπίστωσε περαιτέρω φθορές μστο κτήριο και πρότεινε τη συγκρότηση νέας αυτοψία από Επιτροπή του αρ.41 του Ν3028/2002. Το πόρισμά της επιτροπής εγκρίθηκε εν μέρει με την αρ. πρωτ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/230107/20884/2880/24.8.2015  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκαν καθαιρέσεις τμημάτων του κτηρίου, ενώ δεν εγκρίθηκαν καθαιρέσεις προσθήκης στη βόρεια όψη του κτηρίου και διώροφης προσθήκης στην ανατολική του πλευρά για τις οποίες και θα πρέπει να γίνουν εργασίες υποστύλωσής τους. Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε στον Δήμο Αγρινίου. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου (ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ) προέβη σε κοινή αυτοψία με αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Αγρινίου όπου έγιναν επιτόπου διευκρινίσεις σχετικά με τις επιτρεπόμενες εργασίες, οι οποίες κοινοποιήθηκαν εκ νέου με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ10-ε/4043 έγγραφό προς το Δήμο. Έκτοτε η ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ δεν έχει ενημερωθεί για την έναρξη εργασιών στο κτίριο»….

ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΗΛΙΟΥ 2Με αυτή την τελευταία φράση το Υπ. Πολιτισμού όσον αφορά την επικινδυνότητα του κτιρίου πετάει το «μπαλάκι» της ευθύνης στο δήμο Αγρινίου.  Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας πρότεινε την προσφυγή στην Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών Δυτικής Ελλάδος (ΕΕΟΔΕ), καταγγέλλοντας την σοβαρή κατάσταση από άποψη στατικότητας, στην οποία έχει περιέλθει το κτίριο των Καπναποθηκών Ηλιού λόγω εγκατάλειψης.

Όταν λοιπόν αυτή είναι πραγματικότητα και δεν κατέστη δυνατόν επί σχεδόν 20 χρόνια είνα ληφθούν μέτρα για το επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο μοιάζει μάλλον με όνειρο θερινής νυκτός να συζητά κανείς για την αξιοποίηση του κτιρίου, που δεν έχει καν ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του.