Προκήρυξη για τη θέση του διοικητή στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Νέα πρόσωπα για να αναλάβουν το τιμόνι σε 9 Δημόσια Νοσοκομεία ανά την Ελλάδα αναζητεί το Υπουργείο Υγείας. Ανάμεσα στα Νοσοκομεία αυτά βρίσκεται και το Νοσοκομείο Αγρινίου, αφού μετά την αποπομπή του Δ. Μιχάλη τον περασμένο Ιανουάριο, χρέη διοικητή εκτελεί ο αναπληρωτής διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Αγρινίου – Μεσολογγίου.

Με προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, το Υπουργείο Υγείας καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών, περιγράφοντας τα απαραίτητα προσόντα και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους οι υποψήφιοι, αλλά και τη διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις (Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή) από τις αναφερόμενες και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες, όπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη, έχει δε στη διάθεση του 20 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν και ακολούθως προσκαλεί σε συνέντευξη του υποψηφίους οι οποίοι κατά την κρίση της, συγκεντρώνουν τα περισσότερα προσόντα.

Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον πως θα εξελιχθεί η διαδικασία, αφού όσο και να θέλουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις να θεωρούν αξιοκρατικές τις διαδικασίες επιλογής, αυτές μόνο τέτοιες δεν είναι…