Πρόταση του δήμου Θέρμου για παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης σε επιλεγμένα σημεία του Θέρμου

Η προγραμματική σύμβαση του δήμου Αγρινίου με το δήμο Θέρμου εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου, προκειμένου ο δεύτερος να υποβάλλει πρόταση στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας και την πρόσκληση που αφορά «Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας». Επειδή ο Δήμος Θέρμου δεν διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια, προκειμένου να λειτουργήσει ως φορέας υλοποίησης που απαιτείται για συγχρηματοδοτούμενα έργα του παραπάνω προγράμματος, προβαίνει στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με πιστοποιημένο φορέα, όπως ο δήμος Αγρινίου. Η πρόταση του Δήμου Θέρμου αφορά το έργο «Παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης σε επιλεγμένα σημεία της Τοπικής Κοινότητας Θέρμου, Δήμου Θέρμου».

Ο Δήμος Θέρμου έχει προβεί στην ωρίμανση του έργου «Παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης σε επιλεγμένα σημεία της Τοπικής Κοινότητας Θέρμου ,Δήμου Θέρμου», με το οποίο προβλέπονται παρεμβάσεις ανάπλασης στον κεντρικό οικισμό της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας, το Θέρμο, καθώς και στον οικισμό Ταξιάρχης. Το έργο κρίνεται απαραίτητο, καθώς περιλαμβάνεται σ’ αυτό η διαμόρφωση χώρου αναψυχής στο κέντρο του Θέρμου – παρέμβαση συμπληρωματική σε αντίστοιχη που αναφέρεται αφενός σε ανάπλαση του κέντρου του Θέρμου, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφετέρου στην κατασκευή Παιδικής Χαράς, που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο και υλοποιήθηκε πρόσφατα – και η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Ταξιάρχης, ο οποίος συγκεντρώνει ιδιαίτερα οικιστικά χαρακτηριστικά, παρέμβαση μέσω της οποίας αφενός εξυπηρετείται η καθημερινότητα των κατοίκων και αφετέρου βελτιώνεται η εικόνα του Δήμου Θέρμου για τους επισκέπτες, αφού ο συγκεκριμένος οικισμός αποτελεί μία από τις πύλες εισόδου στον Δήμο Θέρμου ως ο πρώτος οικισμός που συναντούν οι επισκέπτες που κατευθύνονται προς το Θέρμο ερχόμενοι από τον Προυσό και το Καρπενήσι ή από το δυτικό τμήμα της ορεινής Τριχωνίδας ή – για να ειπωθεί με άλλα λόγια – ο εν λόγω οικισμός συνιστά την πύλη εξόδου από τον Δήμο Θέρμου προς την Ευρυτανία. Επιπλέον, ο Ταξιάρχης συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνάδουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (κατάλληλοι κοινόχρηστοι χώροι, παραδοσιακά κτήρια, φυσικό τοπίο στον χώρο της ανάπλασης, πρώην έδρα Δήμου τα μετεπανασταστικά χρόνια κ.α.). Οι λόγοι που συνηγορούν στην υλοποίηση του έργου αυτού σχετίζονται με την αναγκαιότητα της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των αστικών υποδομών οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου που διαθέτουν ιδιαίτερα οικιστικά χαρακτηριστικά και αποτελούν προορισμούς εξοχικής κατοικίας και συγχρόνως λειτουργούν συνοδευτικά με το Θέρμο ως πυρήνες προσέλκυσης επισκεπτών. Αυτό, εξάλλου, επιβάλλεται και από το γεγονός ότι το Θέρμο εξελίσσεται σε πυρήνα τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη ορεινή περιοχή του Δήμου Θέρμου και όχι μόνο, καθώς αποτελεί διοικητικό, συγκοινωνιακό, εμπορικό και οικιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Β/Α Τριχωνίδας αλλά κατ’ επέκταση και της Βόρειας Ναυπακτίας και της Ν/Α Ευρυτανίας, και επιπλέον λόγω των ιδιαίτερων παραδοσιακών χαρακτηριστικών που αυτό διαθέτει, του ιδιαίτερα σημαντικού αρχαιολογικού του χώρου, ο οποίος αποτέλεσε την έδρα της Αιτωλικής Συμπολιτείας, του προικισμένου φυσικού περιβάλλοντος και των ποικίλων μνημείων θρησκευτικής και αγροτικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής. Εξάλλου, το έργο αυτό βρίσκεται σε συνάφεια με πολλές αναπτυξιακές δράσεις, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή αυτή, όπως το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου, η ανάπλαση του κέντρου της πόλης του Θέρμου, η ανακατασκευή πλατειών και γκαλντεριμιών στις Τοπικές Κοινότητες, η ανάπλαση και αξιοποίηση Πηγών, η ανακαίνιση κτηρίων και η μετατροπή της χρήσης τους σε δράσεις συμβατές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους περιοχής και τις προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης αυτών, η βελτίωση μονοπατιών και η σήμανση ποδηλατικών διαδρομών και αξιοθέατων και μνημείων.