– Πρώτα θα ψηφίσει ο Πάνος τον «Κλεισθένη» και μετά θα καθαρίσω τα ρέματα