– Απ” εδώ θα “ρθουν να μας συγχαρούν που φτιάξαμε το δρόμο