Στην τελική φάση κατάρτισης το καλλιεργητικό πλάνο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στην τελική φάση της κατάρτισής του βρίσκεται το καλλιεργητικό πλάνο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η σύνταξη του καλλιεργητικού πλάνου αποτελεί συστατικό μέρος της αγροτικής πολιτικής της Περιφέρειας, βασικό εργαλείο του «Καλαθιού των Αγροτικών Προϊόντων» αλλά και ανειλημμένη υποχρέωση της Περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση της σύνταξης του καλλιεργητικού πλάνου έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται για την αναλυτική καταγραφή, σε όλη την έκταση της Περιφέρειας και ανά Δήμο, του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων και τους είδους των καλλιεργειών (αροτραίες, δενδρώδεις, αμπέλια, ζωοτροφές, βοσκότοποι, κ.α.) που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις επιστημονικές ενδείξεις που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζουν ένα σύνολο από πιθανές εναλλακτικές καλλιέργειες με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής αλλά και τις υφιστάμενες πραγματικές ανάγκες.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας θα είναι σε θέση μα συμβουλεύουν τους καλλιεργητές της κάθε περιοχής, για τις δυνατότητες της περιοχής τους αλλά και για τις πιθανές εναλλακτικές καλλιεργητικές λύσεις που έχουν στη διάθεσή τους.