“Σταματά τις συναυλίες αλληλεγγύης”… Έφυγε και το τελευταίο στήριγμά μας σε αυτό το μάταιο κόσμο