Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου στις 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «Yδροδότηση Δήμου Αγρινίου από Λίμνη Καστρακίου» και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «Tεχνική Βοήθεια του Δήμου Αγρινίου» και αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: « Αποπεράτωση πλατείας Γαβαλούς».
4. Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου.
5. Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού και Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
6. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές ΝΠΔΔ Δήμου Αγρινίου για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Δήμου Αγρινίου (Α΄ δόση 2012).
7. Συμπλήρωση της αριθμ. 466/2011 απόφασης Δημ. Συμβουλίου για την καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού κ΄ Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου από 1-1-2012 και εντεύθεν από ώρες 7 π.μ. έως 12 νυκτερινή.
8. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011 (σχετ. η αριθμ. 52/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
10. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
11. Απασχόληση μαθητών του Ο.Α.Ε.Δ. για πρακτική άσκηση για το σχολικό έτος 2012 – 2013.
12. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2012, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών (άρθρο 206 Ν. 3584/2007 εργάτες – πυροφύλακες).
13. Διόρθωση της αριθμ. 27/2012 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, για πρόσληψη προσωπικού για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2012.
14. Έγκριση πρόσληψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα Άθλησης για όλους, (Π.Α.Γ.Ο) περιόδου 2011-2012.
15. Έγκριση καθιέρωσης 12ώρης λειτουργίας καθώς και εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες τμημάτων και γραφείων του Δήμου Αγρινίου.
16. Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης, για την υπό Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Συνέχιση της λειτουργίας του υφιστάμενου Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων», που ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλίου του Δήμου Αγρινίου – Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας κ. Θεοδοσίου Παπασημάκη.
17. Διόρθωση της αριθμ. 423/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για «Τροποποίηση στο Ο.Τ. 997 του σχεδίου πόλης Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου (άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας)» (σχετ. η αριθμ. 14/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
18. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχετ. η αριθμ. 19/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, του έργου: «Κατασκευή πλατείας Κάτω Κερασόβου» Δ.Ε. Αρακύνθου.
20. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποτύπωσης οικοπέδου πυροσβεστικής και του δημοτικού σταδίου Αγρινίου και των περιβαλλόντων χώρων αυτού».
21. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο Κ.Χ.1040 περιοχή Παλαιού Αγίου Χριστοφόρου.
22. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου: «Κατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων έδρας και Τ.Δ. Δήμου Θεστιέων».
23. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε και 1ης ΣΣ του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς και μετατροπής της σε Πολιτιστικό Κέντρο».
24. Έγκριση της αριθ. 1/2012απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Οχθίων (Διάθεση χώρου για ανέγερση ανδριάντα προς τιμήν του Αστυνομικού Παναγιώτη Δήμου).
25. Έγκριση της αριθ. 43/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου, σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012.
26. Σύμβαση ανάθεσης στην Υπηρεσία ταχυπληρωμής των ΕΛΤΑ των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης του νέου Δήμου Αγρινίου.
27. Έγκριση δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων.
28. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
29. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
30. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.