Το Πάρκο είναι ΚΛΕΙΣΤΟ αλλά εμείς ας συνεχίσουμε τις προπονήσεις