Έναρξη μαθημάτων Κρητικών χορών για 11η χρονιά στο Αγρίνιο

Πρόεδρος Παγκρήτιου Συλλογου Αιτ/νιας: Σαψάκης Γεώργιος
Χοροδιδάσκαλος: Νικολοπούλου Αργυρώ

παγκρήτιος