Με εντατικούς ρυθμούς η ανακατασκευή της γέφυρας Νερομάνας και ο δρόμος Δρυμώνας – Νεροσύρτης

Πραγματοποιήθηκε χθες, 10 Οκτωβρίου 2018, η εγκατάσταση του εργολάβου για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας του οδικού άξονα Δρυμώνας – Νεροσύρτης, Δήμου Θέρμου», παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνας Σταρακά και του περιφερειακού συμβούλου και αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ κ. Σάββα Αυγέρη.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 300.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΣΑΕΠ 501). Παρόντες ήταν, επίσης, η αντιδήμαρχος Θέρμου Ιωάννα Καλημέρη, ο πρόεδρος Τ. Κ. Χαλικίου- Αμβρακιάς Χρήστος Γρομητσάρης, ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Αναστάσιος Αλεξόπουλος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Κιτσοπάνος καθώς και ειδικό κλιμάκιο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας. Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφτηκε μόλις πριν λίγες μέρες στις 2/10/ 2018 από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά και την ανάδοχο εταιρεία «Φουντζηλας Βασίλειος του Δημητρίου».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν με την παρούσα εργολαβία είναι:
• Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές – επιχωματώσεις) για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του χωμάτινου δρόμου (κατά μήκος κλίσεις – εύρος διατομής- ακτίνες).
• Κατασκευή τεχνικών έργων όπως: τοίχων αντιστήριξης ορύγματος και επιχώματος, σωληνωτών οχετών και φρεατίων, καθώς και επενδεδυμένης τάφρου και οδοστρωσίας.
• Οδοστρωσία της οδού με κατασκευή (διάστρωση και συμπύκνωση) υποβάσεως μεταβλητού πάχους.
• Κατασκευή κάθετης σήμανσης οδού.

Στην συνέχεια το ίδιο κλιμάκιο μετέβη και επιθεώρησε την πρόοδο εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις από την θεομηνίας της 30ης Νοεμβρίου, 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Ε.Ο. 17», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, που αφορά την ανακατασκευή τεχνικού έργου γέφυρας και πτερυγοτοίχων που κατέρρευσε στο δρόμο Παραβόλας- Νερομάνας, καθώς και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στους οικισμούς Κρύου Νερού και Παραβόλας, τα οποία ανατράπηκαν λόγω ολίσθησης των πρανών από τις βροχοπτώσεις.