“Πολιτικά” αντιμετωπίζονται τα βιορευστά ελλείψει χωροταξικού

Λόγω της καθολικής αρνητικής αποδοχής που έχει το συγκεκριμένο έργο από την τοπική κοινωνία των περιοχών αυτών.
Με αυτή την αιτία η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τους τελευταίους μήνες έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά σε επτά περιπτώσεις υπό ίδρυση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ή βιομάζα. Μετά τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις που συνάντησαν τρεις υπό ίδρυση μονάδες καύσης βιορευστών στην περιοχή των Φυτειών του δήμου Ξηρομέρου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τουλάχιστον εντός του εκλογικού 2019, άλλαξε άρδην τη στάση της απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις και πλέον μοιράζει αφειδώς αρνητικές γνωμοδοτήσεις, από τη στιγμή που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι αυτή που έχει την αρμοδιότητα να αδειοδοτήσεις ενεργειακές επενδύσεις.

Όμως το ζητούμενο δεν είναι οι γνωμοδοτήσεις της Περιφέρειας, αλλά αν τέτοιου είδους επενδύσεις πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, που συνήθως πληρούνται, ώστε να αδειοδοτηθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι κοινωνικές αντιδράσεις, που συχνά παρατηρούνται, οφείλονται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα σαφές χωροταξικό σχέδιο… Γιατί, τι σημασία έχει πλέον αν οι επενδύσεις αυτές αντιμετωπίζονται “πολιτικά”, με μπαράζ γνωμοδοτικών αρνήσεων, αλλά στο τέλος έρχεται η αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση; Αυτή ακριβώς η έλλειψη χωροταξικού σχεδίου είναι που δημιουργεί τις κοινωνικές αντιδράσεις και κάνει δύο “πράσινες” πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και αυτή της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα πλαίσια της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής να “συγκρούονται”…

Πέραν λοιπόν των τριών μονάδων καύσης βιορευστών στην περιοχή των Φυτειών, που επανακρίθηκαν αρνητικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για:
«Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας ισχύος 100 kW», «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 0,995 MW» αμφότερες στη θέση «ΣΠΑΡΤΟΡΑΧΗ» στο Μολύκρειο του δήμου Ναυπακτίας, «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων, ισχύος 499 kW» στη θέση «Αηδόνι» στη Γαβρολίμνη του δήμου Ναυπακτίας, «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιορευστά, ισχύος 500Kw» στη θέση «Παλιομπρούσα», στις Φυτείες του δήμου Ξηρομέρου, «Εγκατάσταση παραγωγής Υδρογόνου παροχής 200 Nm3/h και τροφοδότηση κυψέλης καυσίμου 300 Kw για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» στην Κάτω Βασιλική του δήμου Ναυπακτίας, «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων, ισχύος 499 kW» στη θέση «Σινιάδες» στις Οινιάδες του δήμου Μεσολογγίου, «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,84 MW» στη θέση «Μαραβίτσα» στην Καλαβρούζα του δήμου Ναυπακτίας.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι θετική γνωμοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τον τελευταίο χρόνο περίπου έλαβαν ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, ισχύος 995 KW, που θα εγκατασταθεί στην είσοδο της αρδευτικής σήραγγας της λίμνης Λυσιμαχίας καθώς και «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων, ισχύος 499 kW», στη Στράτου του δήμου Αγρινίου.