Με «πολεμικό» ή περισσότερο θεσμικό κλίμα οι συνεδριάσεις;

Η πρώτη τακτική συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου θα λάβει χώρα την προσεχή Δευτέρα 23/9. Στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μείζονος σημασίας. Επικρατούν κυρίως θέματα που αφορούν την αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, όπως το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» και η υποβολή προτάσεων για έργα μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος».

Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση όμως είναι πολύ πιθανό να πάρουμε, είτε από τη διαδικασία των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, είτε από τις ερωτήσεις που θα τεθούν, μία πρώτη γεύση από το πώς θα κινηθούν οι παρατάξεις. Ας μην ξεχνάμε πως η δημοτική αρχή Αγρινίου δεν έχει την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, λόγω απλής αναλογικής, κάτι που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη στάση που θα κρατήσουν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Προϊόντος δε του χρόνου και των συνεδριάσεων θα είχε ιδιαίτερη αξία να δούμε αν το κλίμα των συνεδριάσεων θα είναι «πολεμικό» ή περισσότερο θεσμικό. Στη προηγούμενη δημοτική περίοδο ζήσαμε ουκ ολίγες «μάχες χαρακωμάτων». Για να εξισορροπήσει κάπως το πράγμα τώρα χρειάζεται να πέσουν λίγοι οι τόνοι. Πάντα υπάρχει τρόπος εξάλλου οι διαφωνίες και οι αντιρρήσεις -αν θέλει κανείς- να εκφράζονται και με ήρεμους τόνους τα πολύ επικριτικά λόγια.