Δήμος Αγρινίου: Ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα για τον απολογισμό – ισολογισμό του 2018

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί στις τη Δευτέρα 25/11 και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού και ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αγρινίου.
Εισηγητής των θεμάτων θα είναι ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιδήμαρχος Β. Φωτάκης.