Σε ανοικτή διαβούλευση η διαχείριση των υδατικών πόρων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε χτες 01.12.2011 στην Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοκαρνανίας στο Μεσολόγγι η ημερίδα ¨Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού¨ για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ η διαβούλευση έχει ξεκινήσει ήδη ηλεκτρονικά (μέσω διαδυκτύου) από τις 15 Οκτωβρίου 2011 και θα στηριχθεί στην ειδική μελέτη που ολοκληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και με τις προδιαγραφές της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007. Στη πορεία της διαβούλευσης με πολλαπλές-κεντρικές και αποκεντρωμένες δράσεις ενημέρωσης (ημερίδες, σεμινάρια, εκδόσεις, ερωτηματολόγια) και με πλήρη διαύγεια στο διαδίκτυο οι ενδιαφερόμενοι φορείς, αλλά και οι ενεργοί πολίτες, θα κληθούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση και να αποστείλουν τις απόψεις τους συμμετέχοντας ενεργά για θέματα του οριστικού σχεδίου διαχείρισης όπως:
• Η ποιότητα και η ποσότητα ων υδάτινων πόρων (ποτάμια-λίμνες, υπόγεια και παράκτια ύδατα), σήμερα και στο μέλλον και οι πιέσεις που ασκούνται σε αυτούς
• Τα οικοσυστήματα και οι ανάγκες τους σε νερό
• Η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, η ξηρασία και η λειψυδρία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής
• Ο προγραμματισμός καταναλώσεων και χρήσεων νερού και τα προγράμματα μέτρων για την προστασία των υδατικών πόρων
• Η υδάτινη πολιτική και η οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό να συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης για τη κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών των περιοχών αυτών, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις, προτάσεις και κρίσεις τους.
Ο κ. Μαμάσης Διονύσης M.Sc., σύμβουλος περιβάλλοντος σημειώνει ότι: «το νερό αποτελούσε πάντα στοιχείο ζωής για τους ανθρώπους ως πολύτιμο κοινωνικό αγαθό. Τα δεδομένα για την επάρκεια νερού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά τη στιγμή που περισσότεροι από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Η ξηρασία λόγω της κλιματικής αλλαγής απειλεί ακόμη και την Ελλάδα ενώ το 1/3 της χώρας μας αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψυδρίας. Το νερό στερεύει, τεράστιες ποσότητες χάνονται από το απαρχαιωμένο αρδευτικό και υδρευτικό δίκτυο της χώρας μας και μολύνεται ποικιλόμορφα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Για το υδατικό διαμέρισμα της περιοχής μας και ιδιαίτερα για την Αιτωλοακαρνανία οι υδάτινοι πόροι αποτελούν οικολογικά από τα πιο σύνθετα και πλουσιότερα πλέγματα αλληλεπιδράσεων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στην Ελλάδα προσφέροντας πολλαπλές υπηρεσίες στον άνθρωπο.
Παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν όπως το σενάριο εκτροπής του Αχελώου, σημειακές πηγές ρύπανσης από αστικά απόβλητα, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τους ΧΑΔΑ, τις ιχθυοκαλλιέργειες καθώς και τις διάχυτες πηγές ρύπανσης τόσο στα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια ύδατα μια συντονισμένη προσπάθεια περιβαλλοντικής προστασίας, αειφορικής βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης των υδάτων με στρατηγικούς σχεδιασμούς αποτελεί τη βάση για μια νέα αναπτυξιακή πολιτική που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Οδηγία Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα νερά προτείνει αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος κρατών μελών εξασφαλίζοντας τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης από τη βιομηχανική δραστηριότητα, τη γεωργία καθώς εναρμονίστηκε με την εθνική νομοθεσία προστασίας και διαχείρισης των υδάτων Ν.3199/2003. Αν και πολύ καθυστερημένα καλούμαστε να διαφυλάξουμε και να διαχειριστούμε αειφορικά το πολυτιμότερο πόρο ζωής που μας παρέχει η φύση, το νερό μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων. Το H2O είναι υπόθεση όλων μας και η διαχείριση του είναι στο χέρι μας».
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=12 ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή του υδάτινου συστήματος της περιοχή μας ενώ παράλληλα θα βρούμε πληροφορίες, εκθέσεις, κείμενα, προσχέδια, για το πλουσιότερο υδατικό διαμέρισμα της χώρας.

Φωτογραφίες: Διονύσης Μαμάσης M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος-Χαρτογράφος