Μόνο ο δήμος Αγρινίου μέχρι στιγμής χρήματα από το ΥΠΕΣ για τα σχολεία

Με το ποσό των 6.207.476,01 ευρώ επιχορηγεί το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών σχετικά με την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη.

Από το ποσό αυτό, 185.829,28 ευρώ θα έρθουν στο δήμο Αγρινίου, που είναι ο μαναδικός δήμος της Αιτωλοακαρνανίας που παίρνει μέχρι στιγμής αυτή την επιδότηση, καθώς οι υπόλοιποι δήμοι δεν έχουν στείλει ακόμη τα στοιχεία (αναφορικά με τις σχολικές μονάδες και τα μισθώματα) που τους ζητήθηκαν από το υπουργείο και έτσι θα πρέπει αφού στείλουν τα στοιχεία, να περιμένουν νεότερη απόφαση απο το ΥΠΕΣ για να επιδοτηθούν.