Γεννήθηκες για την καταστροφή, κι ήρθες να γκρεμίσεις μια ζωή