Θέμα χρόνου ο διαγωνισμός για το υδατοδρόμιο στο λιμάνι του Μεσολογγίου

υδροπλάνοΘέμα χρόνου είναι πλέον να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για το υδατοδρόμιο στο λιμάνι του Μεσολογγίου. Ήδη το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας έχει καθορίσει τους όρους του διαγωνισμού για την παραχώρηση του χώρου στο λιμάνι του Μεσολογγίου. Η Hellenic Seaplanes και η Water Airports έχουν εκφράσει από καιρό το ενδιαφέρον τους και πλέον απομένει η έγκριση της απόφασης του Λιμενικού Ταμείο για τη χωροθέτηση και τον διαγωνισμό για το υδατοδρόμιο από το Υπουργείο Ναυτιλίας – Αιγαίου.

Το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας από τη μεριά του έχει αποφασίσει για την χωροθέτηση τμημάτων Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης στο Λιμένα Μεσολογγίου για την παραχώρησή τους με σκοπό την ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκατάστασης υδατοδρομίου. Η χωραθέτηση αφορά τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος έκτασης 99,41 τ.μ που βρίσκεται στο άκρο του Ανατολικού Τμήματος του Λιμένα Μεσολογγίου και τμήμα εντός Θαλάσσιας Ζώνης του Λιμένα Μεσολογγίου έκτασης 1.208,79 τμ. που εφάπτεται στο Ανατολικό Τμήμα του λιμανιού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση υδροπλάνων σε πλωτές προβλήτες. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης των παραπάνω χώρων ορίζεται σε δέκα έτη με δικαίωμα παράτασης για δυο ακόμη έτη (10+2) έτη, που θα ξεκινά από την ημερομηνία σύναψης της παραχώρησης.

Για την παραχώρηση του χωροθετημένου Χερσαίου τμήματος θα διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές, κατόπιν της έγκρισης των χωροθετήσεων, της διαδικασίας, του κειμένου της διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού από το Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η δαπάνη για την ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία, και εκμετάλλευση υδατοδρομίου θα γίνει χωρίς οικονομικό κόστος για Λιμενικό Ταμείο, αφού θα βαρύνει τον παραχωρησιούχο.