“Πράσινο φως” από την Αρχαιολογία για την αποκατάσταση του δρόμου στο Βάρνακα

Δόθηκε τελικά από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία η απαιτούμενη άδεια στο Δήμο Ξηρομέρου για την αποκατάσταση της οδού πλησίον του αρχαίου Φράγματος Αλυζίας/Βάρνακα του Δήμου Ξηρομέρου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το δρόμο που συνδέει το Βάρνακα με το παλιό χωριό του Βάρνακα και που είχε καταστραφεί (φώτο) από την θεομηνία που έπληξε την περιοχή στις αρχές Οκτωβρίου 2014. Αρχικά η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία είχε απορρίψει τον τρόπο με τον οποίο προτείνονται να αποκατασταθεί η ζημιά, ωστόσο εδώ και λίγες μέρες δόθηκε τελικά το “πράσινο φως” για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που είχε αναγκάσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής να διέρχονται μέσα από το χείμαρρο για να μεταφέρουν ζωοτροφές και προϊόντα από και προς τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας που έχει στη διάθεσή του το ΑγρίνιοCulture.gr για την αποκατάσταση του δρόμου τίθονται οι εξής όροι:
1. Όλες οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της οδού θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υποβληθείσα και εγκεκριμένη Μελέτη, με την διαρκή παρουσία αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας και έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση μας (τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα).
2. Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν άμεσα και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου Ν. 3028/2002 («Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»), η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον κύριο του έργου.
3. Όλες οι εργασίες στο σημείο επαφής της οδού και του τοίχου αντιστήριξης της με το αρχαίο φράγμα, θα πραγματοποιηθούν με μεγάλη επιμέλεια και όπου απαιτηθεί και με εργαλεία χειρός.
4. Ο Δήμος Ξηρομέρου έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών, καθώς και για την ασφάλεια των διερχομένων κατά τη διάρκεια διέλευσης των πολιτών (μετά τη ολοκλήρωση του έργου).
5. Η λιθεπένδυση του τοιχίου θα γίνει με την τεχνική του σαραζανέτι, η οποία θα αναπτύσσεται βαθμιδωτά και σε ύψος 3 μ. Το υπόλοιπο των 3 μ. άνω τμήμα θα επιχριστεί με την τεχνική της πεταχτής τσιμεντοκονίας.